היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
עבודה מס' 69080
סקירה תיאורטית ומחקר על נתוני הריבית של בנק ישראל.
7,148 מילים (כ-22 עמ'), 12 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 50198
סקירה היסטורית, סל המטבעות,השער היציג,פיחות ואינפלציה ופערי הריבית
12,147 מילים (כ-37.5 עמ'), 14 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 64740
בחינת יעילותו של שוק ני"ע הישראלי באמצעות בדיקת תגובת מחירי המניות בתל אביב לפרסום הריבית ע"י נגיד בנק ישראל.
10,198 מילים (כ-31.5 עמ'), 11 מקורות, 542.95 ₪
עבודה מס' 64533
סקירת איסור לקיחת הריבית באסלאם וכיצד מתגברות מדינות איסלאמיות על מכשלה זו בזמנים מודרניים של כלכלה קפיטליסטית.
4,690 מילים (כ-14.5 עמ'), 17 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65594
בחינת איסור הריבית באיסלם כחלק מהמערכת הכלכלית ואת הדרכים שנוצרו על מנת לעקוף את האיסור.
16,713 מילים (כ-51.5 עמ'), 18 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 67985
ההצדקות, התנאים והנסיבות להחלת והפעלת סעיף 28א' (ריבית עונשית) ע"י בית המשפט - סקירת פסקי הדין שפורסמו מ-2007 עד 9/2009.
9,081 מילים (כ-28 עמ'), 59 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62589
סקירת צורות ההגנה בפני שינויים בשערי המט"ח.
6,301 מילים (כ-19.5 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 67102
השוואת רמת הסיכון שטומנת בחובה השקעה באג"ח בריבית משתנה מסוג "גילון חדש" לעומת השקעה באג"ח בריבית קבועה מסוג "שחר".
6,872 מילים (כ-21 עמ'), 8 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 64924
המדיניות המוניטרית של בנק ישראל במסגרת התוכנית ליציאה מהמיתון והמלחמה באינפלציה, בהתמקדות על הריבית ושער החליפין.
3,057 מילים (כ-9.5 עמ'), 7 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12