היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 13
עבודה מס' 64533
סקירת איסור לקיחת הריבית באסלאם וכיצד מתגברות מדינות איסלאמיות על מכשלה זו בזמנים מודרניים של כלכלה קפיטליסטית.
4,690 מילים (כ-14.5 עמ'), 17 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62589
סקירת צורות ההגנה בפני שינויים בשערי המט"ח.
6,301 מילים (כ-19.5 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 64740
בחינת יעילותו של שוק ני"ע הישראלי באמצעות בדיקת תגובת מחירי המניות בתל אביב לפרסום הריבית ע"י נגיד בנק ישראל.
10,198 מילים (כ-31.5 עמ'), 11 מקורות, 542.95 ₪
עבודה מס' 64924
המדיניות המוניטרית של בנק ישראל במסגרת התוכנית ליציאה מהמיתון והמלחמה באינפלציה, בהתמקדות על הריבית ושער החליפין.
3,057 מילים (כ-9.5 עמ'), 7 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70768
האם וכיצד משפיעה העלאה או הורדה של שערי הריבית על ידי בנק ישראל על שוק המניות בבורסה?
7,163 מילים (כ-22 עמ'), 27 מקורות, 239.95 ₪
עבודה מס' 50914
סקירת הנושא מההיבט של מנהל עסקים תוך התייחסות לדילמת המימון כנגד ההשקעות, ריבית ההון וההיוון, מבנה ההון בחברות וגיוס משאבים.
7,781 מילים (כ-24 עמ'), 5 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50198
סקירה היסטורית, סל המטבעות,השער היציג,פיחות ואינפלציה ופערי הריבית
12,147 מילים (כ-37.5 עמ'), 14 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 67985
ההצדקות, התנאים והנסיבות להחלת והפעלת סעיף 28א' (ריבית עונשית) ע"י בית המשפט - סקירת פסקי הדין שפורסמו מ-2007 עד 9/2009.
9,081 מילים (כ-28 עמ'), 59 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 21015
סקירה תיאורתית ואמפירית של השפעת האינפלציה, כמות הכסף, התמ"ג, ריבית והמדד על מדד המניות.
3,442 מילים (כ-10.5 עמ'), 11 מקורות, 131.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 13