היישום אינו מחובר לאינטרנט

רמת הסיכון של אג"ח מסוג "גילון חדש" מול אג"ח מסוג "שחר"

עבודה מס' 067102

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השוואת רמת הסיכון שטומנת בחובה השקעה באג"ח בריבית משתנה מסוג "גילון חדש" לעומת השקעה באג"ח בריבית קבועה מסוג "שחר".

6,872 מילים ,8 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

נושא העבודה הוא מדידת הסיכון של אג"ח "גילון חדש".
המחקר עוסק בהשוואת רמת הסיכון שטומנת בחובה השקעה באג"ח בריבית משתנה מסוג "גילון חדש" לעומת השקעה באג"ח בריבית קבועה מסוג "שחר".
השערת המחקר בעבודתנו: רמת הסיכון של אג"ח "גילון חדש" נמוכה מזו של אג"ח מסוג "שחר", ביחס לשינוי ריבית בנק ישראל במשק.
האג"ח הינו מצד אחד מכשיר פיננסי בעל יציבות גדולה ובטחון אך גם מכשיר שעלול להסב למשקיעים בו נזקים גדולים מאוד. רוב המשקיעים, גם אם אינם יודעים זאת, משקיעים את רוב כספם באג"ח ישירות או באמצעות קרנות נאמנות, פנסיה, השתלמות וכדומה. שינויי הריבית במשק משפיעים על מחירי האג"ח באופן ישיר ולכן מהווים מרכיב עיקרי ברמת סיכונו.
חשיבותה של עבודה זו עולה בעיקר משום שלא ניתן למצוא מחקרים קודמים הבוחנים סוגיה זו.
התיאוריות עליהן התבססנו קובעות כי מידת סיכונו של אג"ח בריבית משתנה נמוך מזה של אג"ח בריבית קבועה ולכן בדקנו, הלכה למעשה, אם תיאוריות אלו מתממשות באג"ח "גילון חדש" (בעל ריבית משתנה) מול אג"ח "שחר" (בעל ריבית קבועה).
במחקרנו ביצענו תצפיות על ארבעה זוגות של "גילון חדש" ו"שחר" בעלי מח"מ דומה - על מנת לנטרל את השפעתו על סיכון האיגרת. לכל זוג אספנו נתונים יומיים, מתוך מערכת "פרדיקטה" ואתר האינטרנט הרשמי של הבורסה לניירות ערך בת"א, הכוללים: שער ושיעור תשואה לפדיון, עבור כל התאריכים המשותפים לזוג האג"ח (מתאריך הנפקת אג"ח "שחר"). לאחר איסוף הנתונים השוונו את רגישות השינוי במחיר ביחס לשינוי בריבית הנומינלית של בנק ישראל בכל זוג אג"ח.
בנוסף נעזרנו בכלים סטטיסטים (ממוצע וסטיות תקן) לניתוח הממצאים וביצענו תצפיות גם לפרקי זמן מוגבלים בהם זיהינו התנהגות שוק ייחודית.
ממצאי המחקר היו חד משמעיים ואיששו את השערת המחקר שרמת הסיכון של אג"ח מסוג "גילון חדש" נמוכה יותר מאג"ח "שחר" ביחס לשינוי ריבית בנק ישראל במשק.
בכל התצפיות מצאנו שרגישות השינוי של מחיר אג"ח "גילון חדש" נמוכה יותר מזו של אג"ח "שחר" גם בתקופות בהן השתנתה ריבית בנק ישראל באופן חד.
בנספח א' של העבודה מופיעים הגרפים והתרשימים המסכמים את ממצאי העבודה והתומכים במסקנותנו.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
3. מתודולוגיה
3.1 השערת המחקר
3.2 התיאוריות התומכות בהשערת המחקר
3.3 שיטת המחקר
3.4 הכלים הסטטיסטים
3.5 חולשות המתודולוגיה
3.6 חזקות המתודולוגיה
4. מבנה הנתונים
5. ניתוח התוצאות
5.1 ריכוז התוצאות והממצאים
5.2 ניתוח התוצאות
5.3 סיכום ומסקנות
6. ביבליוגרפיה
נספח א' - גרפים ותרשימים לפרק 5
נספח ב' - ריבית בנק ישראל

קטע מהעבודה:

השווקים הפיננסיים מורכבים משוק הכסף ושוק ההון. שוק הכסף מכיל את כל העסקאות הפיננסיות קצרות הטווח דהינו עד שנה. בשוק ההון נמצאים הספקים של כספי המימון לטווח הארוך והמשתמשים במימון ארוך טווח זה. הנפקות של מניות ואג"ח על ידי חברות נחשבות לדוגמאות מובהקות של מימון לטווח ארוך וזהו שוק ההון הקרוי גם "השוק הראשוני".
השוק המשני הינו המסחר במניות ואג"ח והוא מכנה שוק המניות והאג"ח.
התנהלות תקינה של שוק ההון חשובה לצורך צמיחה יציבה של שוק ההון .
האג"ח משמשות בעת ובעונה אחת מכשיר בעל יציבות גדולה ובטחון, אך גם מכשיר שעלול להסב למשקיעים בו נזקים גדולים מאוד. לשוקי אג"ח יש היסטוריה של תנודתיות ברחבי העולם. ישנם מצבים של תשואות גבוהות מאוד בראייה רב- שנתית שאחריה מגיעה ירידה לעיתים דרמטית ברמת התשואות. שוק האג"ח בישראל צמח והתפתח בצורה מהירה, בעיקר לאחר הפניית כספי קופות הגמל להשקעה ישירה במניות, החל מסוף שנות השמונים וכן הפניית כספי חברות הביטוח לשוק זה, מתחילת שנות התשעים.

תגים:

אגרות חוב · שוק ההון · סיכון · מכשירים פיננסים · שוק הון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "רמת הסיכון של אג"ח מסוג "גילון חדש" מול אג"ח מסוג "שחר"", סמינריון אודות "רמת הסיכון של אג"ח מסוג "גילון חדש" מול אג"ח מסוג "שחר"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.