היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 71
עבודה מס' 67984
מהו הסיכון הכפול, מהם המקרים שבהם יתקבל, מהו בעצם "אותו מעשה" לעניין סיכון כפול, ומדוע זה סייג לאחריות פלילית.
11,699 מילים (כ-36 עמ'), 45 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67349
התפתחות ענף ההיי-טק וענף ההון סיכון בארץ, כיצד משתלבים שני הענפים הללו, וכיצד השפיע ענף ההון סיכון על ענף ההיי-טק לאורך השנים האחרונות.
4,889 מילים (כ-15 עמ'), 18 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70083
השפעת נטייה לנטילת סיכונים על אלימות בני נוער (סקירת ספרות).
5,297 מילים (כ-16.5 עמ'), 18 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 69252
כיצד מובנית תפיסת ההיריון בחברה הישראלית כסיכון וכיצד חוברות הגישות התרבותית והמדיקאלית בתרומתן להנחות ולפרקטיקות הרווחות בנושא ההיריון.
3,458 מילים (כ-10.5 עמ'), 14 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 70372
כיצד ניתן להעלות רווחה נפשית של תלמידים במסגרת המערכת החינוכית כדי למנוע התנהגויות סיכון.
10,539 מילים (כ-32.5 עמ'), 61 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 68711
בחינת המבנה המשפטי של קרנות הון סיכון תוך התמקדות בבחינת בעיות הנציג השונות העולות ביחסים בין השותפים המנהלים של השותפות לבין השותפים הכלליים.
6,982 מילים (כ-21.5 עמ'), 25 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 50106
סיכום קצר על סמכות הנשיא לחנינה לפני הרשעה, הסיכון הכפול לפי סעיף 140 לסדר דין הפלילי.
705 מילים (כ-2 עמ'), 0 מקורות, 58.95 ₪
עבודה מס' 50602
סקירת הסיבוכים האפשריים בשלבי ההריון השונים ובדיקת העישון כגורם סיכון בזמן ההריון.
4,107 מילים (כ-12.5 עמ'), 2 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 60879
היבטים משפטיים ומיסויים בהשקעות הון סיכון בישראל.
8,233 מילים (כ-25.5 עמ'), 11 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 71