היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 22
עבודה מס' 68570
בחינת היקף שיתוף החובות בנכסים בין בני זוג, באילו חובות ניתן לחייב בן זוג בחובותיו של בן זוגו, והאם הנושים רשאים להיפרע מחלקו של בן הזוג.
11,765 מילים (כ-36 עמ'), 54 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 66279
חובותיה זכויותיה וסמכויותיה של האישה היהודיה, תפקידה וחשיבותה, בנושאים של קידושין, יבום, גירושין, נדרים ועוד.
10,288 מילים (כ-31.5 עמ'), 41 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 68290
ארנונה, גביית חובות מכוח סעיף 324 לפקודת העיריות, שעבודי מס ומהותם.
9,187 מילים (כ-28.5 עמ'), 20 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65736
בדיקת ההיבטים השונים של החובות האבודים: מס הכנסה, מע"מ, בנקים והיבטים חשבונאיים ומשפטיים.
9,046 מילים (כ-28 עמ'), 21 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67538
האם קיימת השפעה של המשפט הציבורי על המשפט הפרטי בתחום החובות בעת סיום העסקת עובד?
10,136 מילים (כ-31 עמ'), 102 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66826
רקע קצר אודות הרא"ש (רבנו אשר יחיאל) והרשב"א (רבנו שלמה בן אדרת), גישתם לתופעה זו בתור דיינים, פסיקתם והדוקטרינות שהנחו אותם
2,390 מילים (כ-7.5 עמ'), 2 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 40804
הגדרה ורקע היסטורי, המאה ה-17-וירג'יניה, מרילנד ועוד, המאה ה-18-הכרזת העצמאות, החוקה והעבדות ומלחמת האזרחים.
8,254 מילים (כ-25.5 עמ'), 25 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61577
האם ובאיזה מידה תואמת מדיניותה הכלכלית של הממשלה העולה מ"הסכם הקיבוצים" ומ"ההסדר המשלים" (1996) את ערכי הכלכלה הליברלית?
10,246 מילים (כ-31.5 עמ'), 25 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 32605
האם מחוייבת חברה לקהילה ולא רק לצדדים הקשורים לה? בדיקת השאלות האתיות וסקירת הדין בנושא.
2,788 מילים (כ-8.5 עמ'), 1994 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 22