היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 24
עבודה מס' 61457
היבטים תיאורטים ואמפירים
5,032 מילים (כ-15.5 עמ'), 24 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65128
סקירה תיאורטית ובחינת השאלה היכן ניתן למצוא תשואה גבוהה יותר- בקרנות נאמנות או בתעודות סל.
5,929 מילים (כ-18 עמ'), 17 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 65859
בחינת הטענה כי בשוק ההון הישראלי לא קיימות תשואות עודפות בטווח הקצר בעקבות הכרזות על התחלת מדיניות חלוקת דיבידנדים.
2,585 מילים (כ-8 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70116
האם המלצת אנליסטים משפיעה על התשואה העודפת של המניה?
5,327 מילים (כ-16.5 עמ'), 14 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65449
סקירת ספרות ובדיקת מניות הנסחרות בבורסה בתל-אביב.
8,517 מילים (כ-26 עמ'), 41 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62392
היבטים תיאורטים ואמפיריים.
4,610 מילים (כ-14 עמ'), 9 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 65789
בחינת חשיבותו של דו"ח תזרימי המזומנים ובאיזו מידה תזרים המזומנים מפעילות שוטפת מסביר את תשואות המניות בבורסה.
13,892 מילים (כ-42.5 עמ'), 24 מקורות, 385.95 ₪
עבודה מס' 66724
האם ניתן להשיג תשואה עודפת ע"י שיטות שונות למסחר - ניתוח טכני לעומת הליכת אקראי.
3,768 מילים (כ-11.5 עמ'), 13 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63830
היבטים תיאורטיים ואמפיריים
5,032 מילים (כ-15.5 עמ'), 24 מקורות, 264.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 24