היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת תשואות אנליסטיות על תשואת המניות

עבודה מס' 062392

מחיר: 265.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: היבטים תיאורטים ואמפיריים.

4,610 מילים ,9 מקורות ,2001

תקציר העבודה:


תוכן העניינים:

מבוא
1.1 מטרות העבודה וחשיבותה
1.2 הצגת הנושא
היבטים תיאורטיים
2.1 היבטים מוסדיים
2.2 הגורמים המשפיעים בשוק
2.3 סקירת הספרות
המחקר
3.1 השערות המחקר
3.2 המדגם
3.3 מתודולוגיה
3.4 מגבלת המחקר
תוצאות המחקר
סיכום
ביבליוגרפיה


מבוא
1.1 מטרות העבודה וחשיבותה
מטרת העבודה היא לבחון את השפעת המלצות אנליסטים על שוק המניות- קרי באיזו מידה משפיעה
המלצתם לרכוש או למכור על שוק המניות (התנהגות המניה).
הנושא חשוב לאור העובדה שהאנליסטים הסוקרים את המניה מפרסמים, לעיתים בעיתוי הנוח להם ו\או
לבקשת החברה המסוקרת, המלצות קניה או מכירה, שלא תמיד הציבור נותן בה אמון. במערכת של שוק
משוקק, רצוי לדעת מה משקלו של כל גורם על הביקוש.

1.2 הצגת הנושא
שוק יעיל לסחורה כלשהי מוגדר כשוק שבו מחירה של הסחורה הנדונה משקף את כל האינפורמציה ביחס
לאיכות הסחורה. כאשר מיישמים הגדרה זו לשוק המניות, יעילות השוק פירושה שהאומד הטוב ביותר
לשווי הכלכלי של המניה הוא מחירה הנוכחי בשוק. הווה אומר- אם שוק המניות יעיל, הרי כל
האינפורמציה (כגון התפתחות החברה בעתיד) כבר הובאה בחשבון בעת המסחר במניה בבורסה, ולכן
המחיר מניה בכל ימי מסחר משקף את האינפורמציה ביחס למניה זו, שהייתה ידועה עד לאותו יום מסחר.
אם אכן שוק המניות יעיל, פיתוח כלים טכניים לכדאיות השקעה במניה, המבוססים על אינפורמציה נתונה,
אינם יכולים להביא למשקיע רווח עודף (רווח מעל לתשואה הנדרשת בהתאם לדרגת הסיכון של המניה)
וזאת מאחר שמחיר המניה כבר כולל בתוכו את כל האינפורמציה הנ"ל.
אחד ממקורות האינפורמציה לביצוע עסקאות הם האנליסטים והעוסקים במסחר במניות. אי לכך
להודעותיהם ודעותיהם נודעת חשיבות רבה.

מקורות:

אונגר מאיר, "השפעת ימי המסחר הראשונים והאינפלציה על תשואת המניות", סקר בנק ישראל, 53,1981, עמודים 57 - 64
גרוס יוסף, "האיסור בדבר ניצול מידע פנים בחברות", עיוני משפט, ספטמבר 1990 עמודים 1-17.
ליאונרדו לידרמן ועקיבא אופנבכר, "הודעות מוניטריות ומחירי המניות בישראל", סקר בנק ישראל, 1987.
לוי חיים ואחרים, הבורסה וההשקעה בניירות ערך, תל-אביב, 1980. סדן שמחה, "השפעת פרסום "דוח על דוח" על מחירי המניות", רבעון לכלכלה, עמוד 397-406.
לאוטרבך בני ואונגר מאיר, "דפוסי היווצרות תשואות בשוק המניות הישראלי", רבעון לכלכלה, מ"ב, 1991, עמוד 170-196.
Ho micharl and harris robert (1998) ""Market reaction to massages from brokerage rating systems", Financial analysts journal January
Lakonishok j. sadan s., J. Of financial and quantitative analysis, 11, 1981.
,BALL R. (1988) "THE EMPIRICAL EVALUATION OF ACCOUNTING INCOME", J.O.ACOUNTING,
K.E., SCOTT, "INSIDER TRADING: RULE 10b-5,. DISCLOSURE AND CORPORATE PRIVACY," J.OF LEGAL STUDIES, 1980, P.801.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת תשואות אנליסטיות על תשואת המניות", סמינריון אודות "השפעת תשואות אנליסטיות על תשואת המניות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.