היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת תזרים המזומנים של החברות בישראל על תשואות המניות שלהן בבורסה

עבודה מס' 065789

מחיר: 385.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת חשיבותו של דו"ח תזרימי המזומנים ובאיזו מידה תזרים המזומנים מפעילות שוטפת מסביר את תשואות המניות בבורסה.

13,892 מילים ,24 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

דוחות כספיים בישראל מורכבים מארבעה דוחות שונים: המאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח על שינויים בהון העצמי ודו"ח תזרימי המזומנים.
באופן עקרוני, דו"ח תזרימי המזומנים אינו דו"ח אשר מוסיף מידע שאינו כלול כבר במאזן ובדו"ח רווח והפסד. אכן, ניתן לגזור את תזרימי המזומנים בעזרת המאזן והדו"ח רווח הפסד. אולם, דו"ח תזרימי המזומנים, בשל אופן הצגת הנתונים ובשל מבנהו, מאפשר הסתכלות מזווית שונה והנו בעל ערך מוסף חשוב מאוד גם למשקיעים וגם למנהלי ובעלי הפירמות.
בעקבות גילוי דעת מס' 51 שפרסמה לשכת רו"ח בישראל ב-1989, התחיל הדו"ח להיות חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. גילוי דעת זה, שבא בעקבות ג"ד של ה-FASB בארה"ב שנתיים קודם לכן, הנו תגובה של החשבונאות לפרשיות של מצוקה פיננסית ואף של פשיטות רגל של חברות שהיו לכאורה רווחיות.

בעבודה זו, נבחן את חשיבותו של דו"ח תזרימי המזומנים ונבדוק באיזו מידה תזרים המזומנים מפעילות שוטפת מסביר את תשואות המניות בבורסה. נשווה את השפעתו של תזמ"ז מפעילות שוטפת עם זו של מדדי רווחיות אחרים, כגון הרווח הנקי או הרווח הנקי מפעילות רגילות.
במילים אחרות, נרצה לבדוק אם התזמ"ז מסביר את תשואות המניות של החברות בישראל ואם כן, באיזה מידה הוא מסביר אותו בהשוואה לנתוני רווחיות (אשר הנם על בסיס צבירה).

העבודה מתחלקת לשני חלקים - חלק תיאורטי וחלק אמפירי:
החלק התיאורטי - הצגנו את דו"ח התזמ"ז בחלקיו השונים, את דרכי חישובו, ואת משמעויותיו.
החלק האמפירי - לאחר סקירת ספרות ממצה, בדקנו את ההשערות הנ"ל שעל פיהן, תשואת המניות מוסברת ע"י תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת, יותר מאשר מדדי רווחיות אחרים - הרווח הנקי והרווח הנקי מפעילות רגילות. לשם כך, בדקנו את התשואות השנתיות של מניות ת"א 25 על פני תקופה של 5 שנים (2001-2005).
ככלל, התקבל כי ברוב המקרים, לא נמצא קשר מובהק בין כל אחד מהמדדים החשבונאיים (לחוד) לבין התשואות. כאשר נמצא קשר מובהק, שלושת המדדים מסבירים (גם לחוד וגם יחד) חלק גדול מאוד משונות התשואות. כשהקשר היה מובהק, גם התקבל כי הוא חיובי, בהתאם לציפיות.
גם נמצא כי ביותר מקרים במדגם, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ניבא באופן מובהק את תשואות המניות בהשוואה למה שהרווח הנקי או הרווח הנקי מפעילות רגילות ניבאו (גם יחד וגם לחוד). מעבר לעליונותו של מדד התזמ"ז על פני שני מדדי הרווח (יחד ולחוד) בניבוי התשואות, עולה מן המחקר כי לרווח הנקי מפעולות רגילות יכולת ניבוי טובה יותר מאשר הרווח הנקי.
בנוסף, נמצא כי ברוב המקרים בהם מדד רווח כלשהו מנבא באופן מובהק את התשואות לעומת התזמ"ז שלא מנבא אותן, הוספת התזמ"ז כמנבא נוסף, מאפשר ברוב התצפיות לשפר את מובהקות הקשר ואת יכולת הניבוי של תשואות המניות.
התוצאות שהתקבלו תואמות את מסקנות של חלק מהמחקרים הקודמים שנערכו בנושא. אכן, המחקרים הביאו למסקנות שאינן חד-משמעותיות.
לבסוף, נמצא כי כאשר כל שלושת המשתנים (רווח נקי, רווח נקי מפעולות רגילות ותזמ"ז מפעילות שוטפת) מנבאים יחד את התשואות באופן מובהק, מעל 95% משונות תשואות המניות מוסברת ע"י שלושת המשתנים, ממצא אשר תומך בחשיבות המדדים החשבונאים עבור המשקיעים בשוק ההון.

תוכן עניינים:
הצגת דו"ח תזרימי המזומנים
1. הדוחות הכספיים
2. נחיצות דו"ח תזרימי המזומנים
3. התפתחות דו"ח תזרימי המזומנים
4. מבנה דו"ח תזרימי המזומנים
5. חישוב תזרימי המזומנים

סקירת ספרות

השערת המחקר
1. הרקע להשערת המחקר
2. השערת המחקר

מתודולוגיה
1. בחירת המדגם
2. הגדרת חלון האמידה
3. משוואת הרגרסיה
4. ניתוח התוצאות

מבנה נתונים
1. המשתנה המוסבר: תשואת המניה
2. המשתנה המסביר הראשון: הרווח הנקי מפעילות רגילות
3. המשתנה המסביר השני: הרווח הנקי
4. המשתנה המסביר השלישי: תזרים המזומנים מפעולות שוטפת

ניתוח התוצאות

מסקנות

סיכום

רשימה ביבליוגרפית
נספחים

קטע מהעבודה:

מטרת עבודה זו היא לבדוק את השפעת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת על מדדי המניות בתל אביב, ולהשוות השפעה זו עם זו של מדדים מצטברים אחרים שנמצאו להיות בחלק מן המחקרים האמפיריים שהוצגו לעיל, כרלוונטיים - הרווח הנקי והרווח הנקי מפעילות רגילות. נרצה לבדוק אם תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת יכולים להסביר את תשואות המניות (תמחור המניות) יותר טוב מהרווח (בסיס מצטבר). הבדיקה הזו שקולה בעצם לבדיקה של יכולת הניבוי של תזמ"ז (מפעילות שוטפת) עכשווי על תזרים המזומנים העתידי. אכן, על פי מודלים רבים בהערכת שווי של פירמות (מודל ה-DCF), משמש התזרים העתידי כמשתנה בסיסי בתמחור מניות הפירמות ע"י המשקיעים עצמם. במילים אחרות, השוק מתמחר חברות לפי ה-cash שהן צפויות ליצור בתקופות העתידיות.

אנו משערים כי לתזרים המזומנים מפעילות שוטפת השנתי, קשר חיובי ומובהק עם התשואות השנתיות של המניות בישראל.
כמו כן, אנו משערים כי למדד ה"הרווח הנקי מפעילות רגילות" ולמדד "הרווח הנקי" קשר חיובי ומובהק עם אותן תשואות.
אנו משערים שתזרים המזומנים מפעילות שוטפת מסביר טוב יותר את תשואות המניות בשוק מאשר מדדים מצטברים - המכירות והרווח הנקי (הן לחוד והן יחד).
אנו משערים שתזרים המזומנים מפעילות שוטפת מוסיף מידע למדדי הרווח כמנבא של התשואות גם כאשר הוא לא מנבא אותן לבד באופן מובהק.

תגים:

רווח · נקי · חשבונאות · מדד · תשואה · מניה · מצטברים · מזומן · הפסד · דוחות · כספיים · תזרימי · מזומנים · מכירות · מובהק · רווחיות · רגרסיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת תזרים המזומנים של החברות בישראל על תשואות המניות שלהן בבורסה", סמינריון אודות "השפעת תזרים המזומנים של החברות בישראל על תשואות המניות שלהן בבורסה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.