היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 22
עבודה מס' 65576
תחזית רווחיות של בנק לאומי לשנים 1997-2004
2,194 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61141
ניסיון לתת תשובה אמפירית בנושא השפעת ההפרטה על רווחיותם של הבנקים בישראל.
9,035 מילים (כ-28 עמ'), 21 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 68564
בחינת היתרונות בהכנסת מערכת CRM לסוכנות ביטוח.
5,340 מילים (כ-16.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65897
השפעת מרכיבים שונים הנובעים מפעילות שוטפת של הבנק וממצב במשק על הרווח הנקי של בנק לאומי ותחזית לשנים הבאות.
2,203 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64929
מחקר על חברות ישראליות.
4,046 מילים (כ-12.5 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 67021
סקירה של היקף התופעה בארץ ובעולם ושל הפרטת הבנקים.
10,782 מילים (כ-33 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69254
בדיקת מדגם המכיל 30 חברות שנסחרות בבורסה בישראל ונמנות במדד ת"א 100.
6,074 מילים (כ-18.5 עמ'), 11 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 40568
אומדן התפלגות סניפים וגודל סניף לפי נתונים סוציו-כלכליים,רווחיות ואומדן רווחיות לפי נתונים מאזניים ותפעוליים.
1,679 מילים (כ-5 עמ'), 7 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 64071
בחינת הקשר במטרה להמליץ על פתרון לבעיית הירידה במכירות וברווחיות בענף הצימרים בקיבוץ גילגל.
11,483 מילים (כ-35.5 עמ'), 26 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 22