היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 22
עבודה מס' 68564
בחינת היתרונות בהכנסת מערכת CRM לסוכנות ביטוח.
5,340 מילים (כ-16.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62397
תיאור וניתוח תהליכי ההתמודדות של רשת השקם עם המשבר שפקד אותם תוך מציאת הקשר בין הארגון מחדש להתייעלות ורווחיות בחברה.
14,993 מילים (כ-46 עמ'), 20 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 66382
כיצד ניתן להגדיל את רווחיות תיק המניות של המשקיעים בבורסה על סמך הסברת הגורמים אשר מנבאים החלטה ?
16,451 מילים (כ-50.5 עמ'), 62 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 65897
השפעת מרכיבים שונים הנובעים מפעילות שוטפת של הבנק וממצב במשק על הרווח הנקי של בנק לאומי ותחזית לשנים הבאות.
2,203 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64071
בחינת הקשר במטרה להמליץ על פתרון לבעיית הירידה במכירות וברווחיות בענף הצימרים בקיבוץ גילגל.
11,483 מילים (כ-35.5 עמ'), 26 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64211
העבודה עוסקת בשמירה על רווחיות וחיזוק נאמנות הלקוחות לחברה
10,064 מילים (כ-31 עמ'), 37 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 70350
האם קיים קשר בין תגמולי עובדים ומנהלים באמצעות אופציות לבין רווחיות החברה כפי שמדווחים בדוחות הכספיים?
5,816 מילים (כ-18 עמ'), 32 מקורות, 153.95 ₪
עבודה מס' 64929
מחקר על חברות ישראליות.
4,046 מילים (כ-12.5 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 67021
סקירה של היקף התופעה בארץ ובעולם ושל הפרטת הבנקים.
10,782 מילים (כ-33 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 22