היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 63
עבודה מס' 67761
ניתוח דוחות כספיים של מלון "וואל האלה" למשך שלוש שנות פעילות.
10,630 מילים (כ-32.5 עמ'), 4 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68733
בחינת תגובת שוק ההון לפרסום דוחות כספיים שנתיים, בהתבסס על הנחת היסוד של המתודולוגיה - היפותזת השוק היעיל.
5,430 מילים (כ-16.5 עמ'), 13 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 60139
בחינה וניתוח של דוחות כספיים של חברה בורסאית אשר עיקר פעילותה הינה ייצור ושיווק תרופות.
6,766 מילים (כ-21 עמ'), 0 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70198
בדיקה אמפירית של השאלה: האם יש השפעה של פרסום הדו"חות הכספיים השנתיים ומועד פרסומם על מחיר המניה דבר המשקף שינוי בציפיות השוק.
8,035 מילים (כ-24.5 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61120
ניתוח החברה בהתייחס להופעת תחרות מצד חברות רב לאומיות.
8,191 מילים (כ-25 עמ'), 3 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65830
ניתוח פיננסי של הדוחות החשבונאיים שפרסמה חברת נביעות בשנת 2004.
4,643 מילים (כ-14.5 עמ'), 0 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 61324
11,149 מילים (כ-34.5 עמ'), 12 מקורות, 235.95 ₪
עבודה מס' 60908
ניתוח החברה על רקע שבירת המונופול שלה.
7,665 מילים (כ-23.5 עמ'), 6 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 60481
7,400 מילים (כ-23 עמ'), 0 מקורות, 265.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 63