היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 68
עבודה מס' 60139
בחינה וניתוח של דוחות כספיים של חברה בורסאית אשר עיקר פעילותה הינה ייצור ושיווק תרופות.
6,766 מילים (כ-21 עמ'), 0 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67761
ניתוח דוחות כספיים של מלון "וואל האלה" למשך שלוש שנות פעילות.
10,630 מילים (כ-32.5 עמ'), 4 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68733
בחינת תגובת שוק ההון לפרסום דוחות כספיים שנתיים, בהתבסס על הנחת היסוד של המתודולוגיה - היפותזת השוק היעיל.
5,430 מילים (כ-16.5 עמ'), 13 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 71098
כיצד תגמולים לא כספיים משפיעים על ביצועי העובדים ושביעות רצונם בארגון?
7,760 מילים (כ-24 עמ'), 29 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 10120
האם חוות דעת של רו"ח הביאה לחיזוי מוקדם של העסק החי, אחריותו של הרו"ח, מדגם וניתוח חו"ד המבקר.
6,997 מילים (כ-21.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 10247
בדיקת אמפירית על חברה ציבורית ומסקנות.
5,398 מילים (כ-16.5 עמ'), 13 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 10456
מנקודת מבטו של נותן האשראי,תוך התייחסות לאיתנות החברה ובחינת סעיפים מאזניים על ידי הבודק.
2,770 מילים (כ-8.5 עמ'), 0 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 21086
סקירת התיחסותו של נותן האשראי בבואו לבחון את איתנותה של החברה ודרך בחינתו את סעיפי המאזן.
2,915 מילים (כ-9 עמ'), 0 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 41319
רקע, עקרונות של רישום חוץ מאזני, ליסינג, סקירת הספרות הצגת המודל וממצאים אמפיריים.
5,059 מילים (כ-15.5 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 68