היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח דוחות כספיים - מלון "וואל-האלה"

עבודה מס' 068028

מחיר: 120.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח הדוחות הכספיים הכוללים ארבעה מאזנים ושלושה דוחות רווח והפסד.

12,989 מילים ,2008

תקציר העבודה:

העבודה באה לבחון את פעילותו של מלון "וואל - האלה" על גבי תקופה של שלוש שנות פעילות, וזאת באמצעות ניתוח הדוחות הכספיים, ארבעה מאזנים ושלושה דוחות רווח והפסד, הנוגעים לאותה תקופה.
הניתוח יעשה על בסיס השוואות בין השנה הראשונה לשנייה ובין השנה השנייה לשלישית.
במלון "וואל-האלה" קיימים 2 אגפים, אגף חדרים ואגף מזון ומשקאות, הכולל בתוכו שלוש מחלקות, חדר אוכל, לובי ומחלקת אירועים.
העבודה תתבצע על ידי קבוצה של 4 סטודנטים לניהול מלונאות ותיירות באוניברסיטת בן גוריון, במסגרת קורס חשבונאות למלונאות. בעבודה נבחן את תפקוד ההנהלה והמלון על כל מחלקותיו, בנושאים העולים מן הדוחות הכספיים. תחילה, נבצע ניתוח טכני אשר בו ייבדק המצב בו נמצא המלון על כל מחלקותיו ואגפיו נכון לכל נקודת זמן, והשערות לגבי הגורמים שהביאו אותו למצב זה. בהמשך תועלנה השערות לגבי הצפוי בהמשך, והמלצות לשיפור, במידה וימצאו.
אופן ביצוע העבודה יעשה מרמת המיקרו אל רמת המאקרו.
בשלב הראשון, יבוצעו ניתוחים מחלקתיים בצורה טכנית לכל שנתיים עוקבות, ולאחר מכן יבדקו הדוחות המאוחדים ברמת האגף, וברמת המלון כולו. בנוסף, יבוצע ניתוח תפעולי אינטגרטיבי לאספקטים שונים ומשמעותיים מתוך הדוחות כגון מכירות, עלויות ורווח תפעולי.
בשלב הבא, נעסוק בקטגוריה הבאה בדוח הרווח והפסד, עלויות חצי קבועות. בפרק זה נפריד בין החלק המשתנה בעלות הקשור לפעילות השוטפת של המלון, לבין החלק הנושא אופי פרמננטי ונמצא את נקודת האיזון ואת מרחקינו מנקודה זו.
הפרק השלישי בעבודה יגע בעלויות הקבועות ובניתוח המאזנים. נושא זה יסגור את הניתוח הטכני של הדוחות. בהמשך, יוצגו היחסים הפיננסים, אשר ישמשו כבסיס נוח להמשך העבודה.
בפרק הבא יבוצע דיון העוסק במספר נושאים מהותיים: רווחיות, רמת נזילות, מצב המלווים והבעלים ומגמות כלליות הנשענים על ניתוחי המאזנים והיחסים הפיננסיים. הדיון לכל נושא יבוצע בפרספקטיבה כוללת לכל שלוש שנות הבדיקה, ויתבסס על נתונים והשערות שהועלו קודם לכן בפרקים הקודמים.
הרעיון העומד מאחורי אופן העבודה הינו ניתוח המלון על פי סדר קריאת הדוחות, תחילה בדוח רווח והפסד והמשך במאזן, המעבר מניתוחים טכניים ברמת המיקרו לניתוחים של נתונים ומצבים כוללים ברמת המאקרו. בסופו של תהליך ניעזר בממצאים הטכניים להסקת מסקנות, העלאת השערות בהמשך והפקת מגמות עתידיות, ולהביא המלצות קונקרטיות ויישומיות להמשך פעילות המלון.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. פרק א - ניתוח דוחות
2.1 ניתוחים טכניים
2.1.1 אגף חדרים
2.1.2 אגף מזומ"ש
2.1.3 כלל המלון
2.2 ניתוח אינטגרטיבי
2.2.1 מכירות
2.2.2 עלות כ"א
2.2.3 עלות מכר
2.2.4 רווח תפעולי
2.3 סיכום פרק א
3. פרק ב - הפרדת עלויות חצי קבועות
4. פרק ג - ניתוח השוואתי ויחסים פיננסיים
4.1 השוואת מאזנים
4.2 השוואת עלויות קבועות
4.3 טבלת יחסים פיננסיים
5. פרק ד - דיון
6. פרק ה - סיכום
6.1 מטרת העבודה ומתודיקה
6.2 ממצאים עיקריים
6.3 מסקנות והמלצות
7. נספחים

קטע מהעבודה:

השחיקה המסוימת ברווח נבעה בעיקר מחוסר יעילות של אגף מזומ"ש. קיים כשל תפעולי כלשהו ולכן המלון יידרש לרדת לפרטים ברמה התפעולית ולוודא צמצום עלויות (ניהול מלאי נכון, הקצאת כח-אדם יעילה).
אנו ממליצים לבדוק האם פלח השוק אליו המלון פנה בשנים אלו הינו מספיק רווחי על ידי ניתוח דוחות של שנים קודמות (כיצד פעל המלון בעבר עם פלח שוק זהה). באם כן, יש לנסות ולצמצם עלויות, ובאם לא יש לנסות ולפנות לפלח שוק נוסף/אחר.

תגים:

מלונאות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח דוחות כספיים - מלון "וואל-האלה"", סמינריון אודות "ניתוח דוחות כספיים - מלון "וואל-האלה"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.