היישום אינו מחובר לאינטרנט

דו"ח סימפסון (1930) ושאלת ההתיישבות היהודית בא"י

עבודה מס' 023006

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצגת הדו"ח שעסק ביכולת הארץ לקליטה והתיישבות לפי נתוני הארץ הגיאוגרפיים ובדיקת עמדתו של סימפסון.

17,670 מילים ,14 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

ב- 20 במאי 1930 הגיע לירושלים סר ז'והן הופ סימפסון בשליחותו של מזכיר הממלכה הבריטית לענייני מושבות, כדי לחקור את הפוטנציאל הגיאוגרפי של פלשתינה (א"י) והשלכותיו לגבי שאלות עלייה, התיישבות ופיתוח הארץ.

בחיבורי זה אעסוק בדו"ח שהגיש סימפסון ב- 22 באוגוסט 1930, כאשר מטרת העבודה תהיה להציג את הנתונים הגיאוגרפיים שעמדו מול סימפסון בעת חקירתו, את הסתירות בין נתונים שקיבל מגורמים שונים, כאשר הסיבה לכך תהיה להציג את התפתחות המדידות וחיזוי הנתונים שחלו מאז אותה תקופה וכן את מה שניתן ללמוד מהנתונים השונים, מעבר למסקנותיו וקביעותיו של סימפסון עצמו. מטרה נוספת היא בדיקת הערכתו ועמדתו של סימפסון, לאור הנתונים הגיאוגרפיים שחקר, לגבי העליה וההתישבות היהודית בארץ ישראל.

הדרך בה אעשה זאת תהיה בניתוח ביקורתי של דו"ח סימפסון, תוך השוואה של הנתונים אותם פירסם בדו"ח עם מקורות מקבילים בחקר ארץ ישראל באותה תקופה, נסיון לישוב סתירות הקיימות בנתונים שונים בדו"ח, או לחילופין, בדיקת הסיבה לקיומן של סתירות אלו.

בדו"ח סימפסון עשרה פרקים בתוספת פרק סיכום. לאחר ניתוחו של כל פרק, אעמוד על מה שניתן ללמוד ממנו במקביל לקשיים הנובעים מפרק זה, תוך עימות עם הנתונים בספרות המחקרית. לצורך כך איעזר בספרות מחקרית העוסקת בהיבטים גיאוגרפיים שונים של ארץ ישראל, כאשר שאלת העבודה היא - מה ניתן ללמוד מהדו"ח על הגיאוגרפיה של ארץ ישראל.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א: רקע
פרק ב: דו"ח סימפסון, 1930: על העלייה, ההתיישבות ופיתוח הארץ
2.1 פלשתינה (א"י): הארץ ואקלימה
2.1.1. החבל ההררי
2.1.2. חמשת המישורים
2.2. האדמה החקלאית
2.3. האוכלוסין
2.4. חזקת קרקעות בפלשתינה (א"י)
שיטת המושאע
אריסויות
2.5. התיישבות היהודים על הקרקע
רושם ההתיישבות היהודית על הערבים
אדמות הממשלה
2.6. מצבו של הפלאח
הבדואים
2.7. התפתחות חקלאית
א. מחקר ופיתוח - המוסדות הקיימים
ב. חינוך והכשרה חקלאית
ג. נושא המים ואפשרויות ההשקאה
ד. ההיבט הארגוני
2.8. התוצרת החקלאית
2.9. התעשייה הפלשתינאית (א"י)
2.10. עלייה

פרק ג: סיכומו של סימפסון - שאלת מחוז באר-שבע
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

שמואל אביצור, "טחנות קמח כמקדימות ומקדמות את ההתיישבות בדרום ובנגב", בתוך: מרדכי נאור (עורך), ישוב הנגב 1900-1960, יד יצחק בן-צבי, ירושלים, 1985, ע"מ 59-64.
אריה ל. אבנרי, 1980, ההתשייבות היהודית וטענת הנישול (1887-1948), מכון טבנקין, הקיבוץ המאוחד, ת"א.
שמואל גדון, לכסיקון לתודעה יהודית - ציונות, ישוב ומדינה, מסדה, רמת-גן, 1969.
ח. גורי, ד. גלברט, ש. שבא, סיפור המעשה - חמישים שנה להסתדרות הכללית של העובדים בא"י, עם עובד, תל אביב, 1969.
אילן גל-פאר, "הנוכחות היהודית בבאר-שבע, 1900-1948", בתוך: מרדכי נאור (עורך), ישוב הנגב 1900-1960, יד יצחק בן צבי, ירושלים, 1985, ע"מ 30-48.
ערן רזין, "קוים לראשיתה של התעשייה בנגב, 1950-1960", בתוך: מרדכי נאור (עורך), ישוב הנגב 1900-1960, יד יצחק בן צבי, ירושלים, 1985, ע"מ 178-193.
מרדכי נאור, מסיפורי ארץ אהבתי, משרד הביטחון ההוצאה לאור, 1979.
ז'.ה. סימפסון, פלשתינה (א"י): הרצאה על העליה, ההתישבות ופתוח הארץ, 1930, לונדון.
אפרים ומנחם תלמי, לקסיקון ציוני, ספרית מעריב, ת"א, 1978.
בילינסון מ', "סכסוך הדסה קופת חולים", דבר 506, 26.1.1927.
דו"ח קופת חולים של פועלי א"י, ירושלים, אב תרפ"ג
מאיר י', "קופת חולים - מוסד לעזרה הדדית או קואופרטיב חופשי ?", דבר 1163, 21.6.1929.
סקירה על פעולות מרכז קופת חולים (הרצאת הד"ר הרשוביץ) בהוספה ב' לפנקס הסתדרות העובדים, ת"א, 1923.
פרלסון א. ל. "מתוך קנאה לשיוויון כביכול", דבר 1718, 21.1.1931.

תגים:

התיישבות עולים · ציונות · ישוב הנגב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דו"ח סימפסון (1930) ושאלת ההתיישבות היהודית בא"י", סמינריון אודות "דו"ח סימפסון (1930) ושאלת ההתיישבות היהודית בא"י" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.