היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח דוחות כספיים של חברת צמנטכל

עבודה מס' 050403

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת ענף התשתיות, סקירת פעילות החברה, ניתוח מפורט של דוחותיה הכספיים והמלצה למשקיע הפוטנציאלי בחברה.

8,076 מילים ,10 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

חברת צמנטכל ב. קוטיק, אשר נוסדה ב 17/01/1973, עוסקת כקבלן בענפי הבנייה , הכלוסנאות וקידוחים, כבישים, תשתיות ופיתוח, גשרים, ונמלים.
החברה הנפיקה את מניותיה לראשונה בשנת 93. בהנפקה זו הוצעו 25% ממניותיה לציבור, עובדה אשר הפכה את החברה לחברה ציבורית, ובמרס 1998 פנתה לבורסה בפעם השניה, לגיוס כספים.
החברה פועלת באמצעות מספר חברות בנות, הנמצאות בשליטתה ומעניקות לה מגוון פעילויות בענף הבנייה.
לקוחות החברה הנם היזמים והבונים בארץ וכן חברות ורשויות ממשלתיות על סוגיהן.
החברה פועלת במספר אופנים, כגון קבלנות משנה, עבודות יזומות והקמת שותפויות עם חברות אחרות לטובת פרוייקטים ספציפיים.
התחרות בענף מבוססת על שני אלמנטים מרכזיים. הראשון היינו עמידה בזמנים והשני מחיר.
אלמנטים נוספים, משניים, הנם שיטות תשלום, איכות העבודה, ומוניטין.
כיום נמצא ענף הנדל"ן בכלל וענף התשתיות בפרט במצב של תחרות קשה. כתוצאה מן המיתון ומן הקיצוץ בפרוייקטים, התמוטט מספר גדול של חברות, אשר פשטו את הרגל, והחברות שנותרו בענף נאלצות להתחרות בניהן על המספר המצומצם של פרוייקטים חדשים.

לאור הסקירה והניתוח של דוחותיה הכספיים של חברת צמנטכל, ניתן לומר כי החברת נמצאת כיום בקשיים העלולים להביא אותה אל מצב של פשיטת רגל.
הדוחות הכספיים של החברה מצביעים על מגמת התדרדרות במצב החברה ובשנת 98 נרשם לראשונה הפסד תפעולי.
להלן מגמות עיקריות המסתמנות מן הדוחות הכספיים:
1. ירידה משמעותית בהכנסות.
2. עלייה משמעותית בהוצאות המימון .
3. ירידה חדה ברווח הגולמי .
4. קיטון באחוז מקדמות מלקוחות.
5. תזרים מזומנים שלילי.
6. קיטון בהון העצמי.
7. מדדים המצביעים על מצב של מצוקה - תשואה להון ושולי רווח שליליים, מנוף פיננסי גבוה, גידול ביחס החייבים .
8. מדד אלטמן מצביע על כך שהחברה עומדת בפני פשיטת רגל.
מנגד לממצאים מדאיגים אלו, ניצב מספר לא מבוטל של פרוייקטים עתידיים הצפויים להתבצע בזמן הקרוב, אשר חברת צמנטכל חתומה עליהם מראש..
בנוסף, צפויה התאוששות בדוחות הכספיים, בשל האופן בו מדווחת החברה על הכנסותיה (שיטת הדיווח החשבונאית מסוג העבודות הגמורות), כבר בשנת 99.
בנוגע לשאלה לגבי קבלת הלוואות נוספות ממוסדות בנקאיים, הבנק נתון לדילמה. מצד אחד, נתינת הלוואה לחברה בקשיים, כגון צמנטכל תגדיל את רמת הסיכון של הבנק, מאידך לחברה אשראי פתוח בסכומים בלתי מבוטלים כלפי הבנק וסגירת "הברז" עלולה למנוע הכנסות עתידיות של החברה ובעקיפין יכולת פירעון של הלוואות קיימות.
לכן, לא ניתן לתת תשובה חד משמעית לגבי האופן בו יפעל הבנק.

הערכת השווי של החברה נעה בין תסריט פסימי, תסריט סביר ותסריט אופטימי המבוססים על הנחות יסוד הנחלקות לשני סוגים. האחד גורמי המאקרו כגון: מיתון המשק, מצב פוליטי- תהליך השלום, ומאגרי הנדל"ן בישראל. השני, הינו גורמי המיקרו - מצבה של החברה כגון: מוניטין וותק בענף, נתח שוק, התמקדות החברה ופרויקטים עתידיים וודאיים.
₪ 34,473.56 ₪ 7,960.90 ₪ -49,481.21 NPV
* הנתונים באלפי שקלים.

המלצתנו למשקיע הפוטנציאלי נחלקת לשני חלקים, כשם שניתן לחלק את המשקיע הפוטנציאלי, באופן גס, לשני טיפוסים, שונא סיכון ואוהב סיכון.
המשקיע שאוהב ימצא את ענף הנדל"ן, ואת חברת צמנטכל, כענף בעל פוטנציאל רווחיות גבוה (אשר נובע מהסיכון הגבוה הקיים בו) ויתפתה להשקיע בו.
לעומתו, משקיע שונא סיכון יברח מהשקעה בחברת צמנטכל כמו מאש.


תוכן עניינים:
תקציר מנהלים
א. הענף
הגדרת הענף ותת הענף
ענף התשתיות
המתחרים ומאפייני התחרות
ניתוח הסביבה החיצונית
אשכולות ענפיים
רמת הסיכון בענף
ב. החברה
1. סקירת החברה והתפתחותה
תיאור החברה ופעילותה
2. ניתוח הדוחות הכספיים
אבחון מצבה הכללי של החברה
קביעת רמת הסיכון של החברה מנקודת ראותו של הבנק
הערכת שווי
המלצה למשקיע הפוטנציאלי
ביבליוגרפיה

מקורות:

ענף הבניה והתשתית, דו"ח מצב וסקירת התפתחויות עיקריות, ינואר 1999, הוצאת B.D.I. .
זרקור למשקיע, חוברת מספר 14, הוצאת בנק דיסקונט

תגים:

תשתיות · מאזן

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח דוחות כספיים של חברת צמנטכל", סמינריון אודות "ניתוח דוחות כספיים של חברת צמנטכל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.