היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח דוחות כספיים של חברת טמפו

עבודה מס' 050954

מחיר: 494.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח דוחות החברה תוך השוואה למתחרתה ובדיקת מגמות ושינויים בהתפתחותה העסקית של החברה בשנים האחרונות.

19,088 מילים ,8 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

ניתוח דוחות כספיים של חברות עסקיות מהווה אחד מכלי העזר החשובים ביותר בעבודתם של מנהלים, משקיעים, בנקאים ומנתחים פיננסיים, שכן הדוחות הכספיים מהווים מקור מידע חשוב ועיקרי על הנעשה בחדרי החדרים של הפירמות העסקיות.
אחת המטרות העיקריות של ניתוח דוחות כספיים הנה איתור וזיהוי של נקודות מפנה ומגמות, וחקר הסיבות והגורמים לשינוי שהובחן. למטרה זו נודעת חשיבות רבה, מכיוון שהבחנה מוקדמת של שינוי במצב העסק עשויה לשמש כאות אזהרה או כסממן חיובי לעתידה של הפירמה.
ניתוח ואבחון מצבה הכלכלי של חברה עסקית נחשב מאז ומתמיד לאחד הנושאים המורכבים ביותר בתחום הפיננסי. על מנת להגיע לאבחון נכון יש צורך במיומנות מקצועית גבוהה בעת ניתוח הדוחות, וביכולת לראות את התמונה הכוללת מתוך פרטי המידע הרבים על המתרחש בחברה עצמה ובסביבה הכלכלית בה היא פועלת.
המרחק בין אבחון נכון של מצב החברה, לבין אבחון מוטעה עשוי לעיתים להיות קטן ביותר. לכן, לא נוכל להסתפק רק בנתוני הדוחות הכספיים, ולכן נעזר בנתונים נוספים, ככל שנוכל, שיסייעו לנו לאתר ולהבין את הסיבות שגרמו לתוצאות שהוצגו בדוחות הכספיים. כיום, בעידן האינטרנט, הנגישות למידע נוסף הולכת וגוברת מיום ליום, ולכן קל יותר למנתחי הדוחות להגיע לתוצאות טובות יותר מבעבר.
בחלק א ננתח את דוחותיה הכספיים של חברת טמפו, תוך השוואה למתחרתה העיקרית בענף המשקאות חברת יפאורה, וננסה לאתר מגמות ושינויים בהתפתחותה העסקית של החברה בשנים האחרונות.
הערכות שווי של חברות, מתבצעות כל העת בעולם הכלכלה ושווקי ההון המודרניים. מטרת הערכות השווי (וניתוחי כדאיות שונים) הנה בראש ובראשונה שכלול יכולת קבלת ההחלטות והשגת תשואות טובות יותר, למשקיעים לסוגיהם. סוג אחד של משקיעים, הזקוק להערכות שווי, הנם פירמות ויחידים הרוכשים חלק בחברה. סוג נוסף של משקיעים, המשתמשים תדיר בהערכות שווי, הנם גופים מוסדיים בשווקי ההון השונים, שהנם כיום המשקיעים הדומיננטיים בשווקי ההון המודרניים.
על פי מודלים אקדמאים תיאורטיים מסוימים (דוגמת מודל CAPM), אין חשיבות רבה לביצוע הערכות שווי, זאת משום שכלל המשקיעים יחזיקו באותו תיק מניות, שיניב תוחלת תשואה, המתאימה בדיוק לסיכון השיטתי של כל מניה ומניה. אולם, המציאות הכלכלית הנה סבוכה הרבה יותר ואינה ניתנת למידול שלם ומלא. השאיפה בביצוע הערכות שווי הנה לשפר את התשואה לבעלי מניות הפירמה, וברמת המאקרו גם את יעילות הקצאת המקורות במשק, כך שהמקורות המשק יזרמו למימון הפירמות המתאימות והשקעותיהן, תוך הגדלת הצמיחה והפריון במשק.
להבדיל ממחיר השוק ברגע נתון, שווי חברה איננו ערך אבסולוטי. הערכת פעילות עסקית הנה אמצעי עזר, ואומדן לא מושלם לשווי שאמור להיקבע בעסקה כלכלית אמיתית בין קונה מרצון למוכר מרצון. כל השיטות להערכות שווי מתבססות על הנחת "העסק החי" ( .(Going Concern
במידה וקיימים ספקות לגבי קיומה של ההנחה, יש לנקוט בשיטות המיועדות להעריך את שוויה של פירמה העומדת בפני פירוק או סגירה. בנוסף, יש חשיבות רבה ליכולת לקבל מידע פנימי מלא מן הפירמה (או מכל מקור אחר), שכן בלעדיו הערכת השווי, בד"כ, תהיה לוקה בחסר.
בחלק ב, נסקור את השיטות השונות המקובלות להערכת שווי חברות, וננסה ליישם אותן בבואנו להעריך את שוויה של חברת טמפו.

תוכן העניינים:
חלק א' - ניתוח דוחות כספיים
מבוא
פרק 1: סקירת הפירמה בתקופה הרלבנטית
פרק 2: סקירת ענף המשקאות
פרק 3: ההתפתחות העסקית של הפירמה
פרק 4: מדיניות חשבונאית
פרק 5: סוגיות וסייגים מתודולוגיים - תיאוריה ופרקטיקה
פרק 6: ניתוח דוח רווח והפסד
פרק 7: ניתוח דוח תזרים מזומנים
פרק 8: ניתוח יחסים פיננסיים
פרק 9: ניתוח הסיכונים של הפירמה
פרק 10: ניתוח יחסים עם בעלי עניין
פרק 11: ניתוח נתוני המסחר בניירות ערך של הפירמה
פרק 12: ניתוח השפעת פרסום הדוחות הכספיים של הפירמה
פרק 13: אינדיקטורים שוקיים
פרק 14: סיכום ומסקנות

חלק ב' - הערכת שווי
מבוא
פרק 1: סקירת שיטות להערכת שווי
פרק 2: הערכת שווי החברה
פרק 3: מבנה ההון של הפירמה וכושרה לקבל הלוואות

ביבליוגרפיה

נספחים

תגים:

משקאות · מזון · קלים · דוחות · כספיים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח דוחות כספיים של חברת טמפו", סמינריון אודות "ניתוח דוחות כספיים של חברת טמפו" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.