היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 25
עבודה מס' 67933
הניתוח כולל השוואות בין רבעונים ושנתיים וכמו כן ניתוחי יחסים פיננסיים.
13,292 מילים (כ-41 עמ'), 18 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65914
בחינת הרווחיות והערכת התקציב.
1,455 מילים (כ-4.5 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68934
התמקדות בהשפעת ריכוזיות מערכת הבנקאות על יציבותה הפיננסית.
9,467 מילים (כ-29 עמ'), 25 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68414
בדיקת הרלוונטיות ואפקטיביות של מודל אלטמן, לאור הגיל של המודל ותכונות אחרות.
6,527 מילים (כ-20 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61744
סקירת ענף נמזון וניתוח חברת אוסם.
7,584 מילים (כ-23.5 עמ'), 5 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67765
ניתוח עסקי וניתוח דוחות כספיים של חברת קסטרו מודל בע"מ תוך הכרת ענף האופנה, הסיכונים העסקיים להם החברה חשופה והשוואה לאחת החברות המתחרות הפועלות בענף.
10,393 מילים (כ-32 עמ'), 10 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 62722
הבורסה והרשות לניירות ערך - מבנה הפיקוח, חקיקה, מנגנונים ודרכי פעולה.
7,223 מילים (כ-22 עמ'), 11 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 66688
ניתוח פיננסי תמציתי המוצג כדוח למשקיעים.
2,066 מילים (כ-6.5 עמ'), 4 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 70248
סקירת החברה, ניתוח הדוחות והשוואה לישרוטל.
11,106 מילים (כ-34 עמ'), 7 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 25