היישום אינו מחובר לאינטרנט

הפיקוח על שווקים פיננסיים

עבודה מס' 062722

מחיר: 421.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הבורסה והרשות לניירות ערך - מבנה הפיקוח, חקיקה, מנגנונים ודרכי פעולה.

7,223 מילים ,11 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
פתח דבר
פרק א - הבורסה
א. מבוא
ב. הגדרת הבורסה
ג. ההיסטוריה של המסחר בארץ ישראל לפני ואחרי הקמת הבורסה
ד. המבנה הארגוני של הבורסה
פרק ב - רשות ניירות ערך
א. תפקיד הרשות
ב. מחלקות הרשות
פרק ג - הפיקוח על שוק ניירות הערך
א. מבוא
ב. התפתחות הפיקוח על שוק ההון
ג. משבר מניות הבנקים והרפורמה בשוק ההון
ד. תיקונים מס' 9 ו11 - לחוק ניירות ערך
ה. חקיקה חדשה ושינויים אחרים במערך הפיקוח
פרק ד - הגישות להסדרת הפיקוח על שוק ההון
א. מבוא
ב. התפיסה הגילויית ומקומה בפסיקה
ג. עבירת התרמית
ד. הגישה הליברטיאנית והיפותזת השוק היעיל
סוף דבר
נספח א' - הפיקוח על שוק ההון בארה"ב
רשימה ביבליוגרפית

עבודתי זו עוסקת בשוק ההון בכלליותו ועל הבורסה והרשות לניירות ערך בפרט. עבודתי תשלב
ניתוח עיוני עם תיאור והסבר של מבנה הבורסה והרשות לניירות ערך, ותבחן את ההתנגשויות בין
שני המוסדות הללו. שני גופים אלו הם חלק משוק ההון הישראלי הכולל גם את הבנקים ואת
הפעילות הממשלתית בשוק ההון.
שנים רבות פעל המשק הישראלי בתנאים המאפיינים משק מתפתח:
· משק מרוכז מאוד הנתון להתערבות ממשלתית מסיבית בשוק ההון;
· מערכת בנקאית ריכוזית אשר בה בנקים אחדים היוו את עיקרה של מערכת התיווך הפיננסית
וחלשו על פעילות משקית ענפה תוך קיום ניגודי עניין חריפים;
· תנועות הון בינלאומיות מישראל ואליה הכפופות להגבלות חריפות שהטילה הממשלה
באמצעות הפיקוח על מטבע חוץ;
· שיעורי אינפלציה גבוהים מאוד במשך תקופות ארוכות, הנתונים לתנודות חדות;
· מבחר מצומצם של סוגי ניירות ערך;
· רוב המניות הרשומות למסחר בבורסה מוחזקות בידי בעלי עניין ומשקיעים מוסדיים, ורק
שיעור נמוך מהמניות הרשומות למסחר בבורסה הוחזקו ישירות בידי הציבור, ויותר מכך,
במשך שנים רבות היו בחברות רבות זכויות הצבעה בלתי שוות - לבעלי העניין היו זכויות
הצבעה עדיפות על אלה שהיו לציבור, מצב שפגע בנכונות הציבור להשקיע במניות והגביל את
רמת הסחירות שלהן.

את שוק ההון בישראל פקדו כמה משברים, כדוגמת המשבר החמור משנת 1983 בעקבות ויסות
מניות הבנקים, ומשבר שוק המניות משנת 1994. בדיעבד, משברים אלה האיצו את התפתחותו של
שוק ההון. הרפורמה בשוק ההון, שביצועה החל בשת 1987, היא היסוד המניע בהתפתחותו של
שוק ההון ובהגברת התחרות בו. עיקרה של הרפורמה הנ"ל הוא בהפחתת התערבות הממשלה
בשוק ההון, בצמצום יתרונותיה בגיוס הון מן הציבור ובהחלה של תהליך הליברליזציה במטבע
החוץ, שתכליתו הסרת ההגבלות על תנועות הון בינלאומיות מישראל ואליה.

תהליך הרפורמה מביא לשינויים גדולים בשוק ההון, אך תהליך איטי ולוקח זמן:
· בהדרגה, גדל חלקם היחסי של מגזרים אחרים במשק, מלבד הממשלה, בפעילות שוק ההון;
· גדלה השוויוניות בין המתחרים על הונו של הציבור;
· פוחתים ניגודי העניין בתחום התיווך הפיננסי;
· מופרטות חברות ממשלתיות (בקצב די איטי);
· תהליך הליברליזציה של מטבע החוץ מתקדם;
· חלה התפתחות רבה בתחומים הבאים:
o חקיקה
o אכיפה
o תקינה חשבונאית
o שיטות המסחר בבורסה
· גדל מגוון סוגי ניירות הערך הנסחרים בבורסה ובהדרגה מתפתח שוק לניירות ערך נגזרים -
אופציות וחוזים עתידיים.

מקורות:

דיני ניירות ערך ובורסה, השתלמות במלון מוריה פלאז'ה באילת, עמותת המסיימים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תשנ"ה
אופיר-תום, ב', "שוק ההון, דרכים להסדרתו ומקומה של האמת בו", ספר שמגר - מאמרים חלק ג', ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, תשס"ג 2003.
קרניאל, י', "הרשעת מנהלי דסק"ש-לא פרשת אנרון הישראלית", עורך הדין - ביטאון לשכת עורכי הדין בישראל, גליון 28 מרץ 2002.
סרנת, מ' וג' דיבלסקי, "התפתחות הפיקוח על שוק ההון בישראל", רבעון לבנקאות, 118, 1991.
בן חורין, מ', שוק ההון וניירות הערך, גומא ספרי מדע ומחקר צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ, 1996.
לוי, ח' וסמיט, מ' וסרנת, מ', הבורסה וההשקעה בניירות ערך, הוצאת שוקן, 1999.
סרנת, מ' וג' דיבלסקי, "על החקיקה הפיננסית ומבנה שוק ההון בישראל", רבעון לבנקאות, 122, 1992.
קליין, ד', "המדיניות לפתיחת שוק ההון לתחרות", רבעון לבנקאות, 124, 1993.
גרוס, י', דיני ניירות ערך ובורסה, המכון למחקר עסקים אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, 1973.
"ועדת החקירה לעניין ויסות מניות הבנקים", דין וחשבון, ירושלים, 1986.
"הוועדה להנפקת ניירות ערך ולמסחר בהם", דין וחשבון, ירושלים, 1963.
הדיון בסעיף זה מתבסס על The Development of the Securities Market in Israel - M. Sarnat, Basel and Tubingen 1966

תגים:

בורסה · ההון · הון · חקיקה · מבנה · מנגנון · ניירות · נירות · ערך · פיננסים · פיקוח · שווקים · שוק

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הפיקוח על שווקים פיננסיים", סמינריון אודות "הפיקוח על שווקים פיננסיים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.