היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 26
עבודה מס' 67498
הצורך במנגנונים בקרה ופיקוח בחברות השונות והאפקטיביות של מנגנונים אלה, תוך התייחסות למנגנונים הקיימים, מהותם ותרומתו של כל אחד מהם לבקרה ופיקוח על חברה.
4,157 מילים (כ-13 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66908
פעולותיה, דרכי פעולתה ומרכיביה של מערכת הפיקוח, ותפקידו של בנק ישראל בשמירת היציבות הפיננסית, והצגת מודל פיקוח.
9,838 מילים (כ-30.5 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67093
האם אמצעי הפיקוח במעבדה מקדמים ותואמים את מטרות הארגון?
7,683 מילים (כ-23.5 עמ'), 7 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 60579
עבודה זו טוענת כי גורם הפיקוח על הבנקים הוא בעל ההשפעה המעטה ביותר על התחרותיות בין הבנקים.
8,926 מילים (כ-27.5 עמ'), 14 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 62722
הבורסה והרשות לניירות ערך - מבנה הפיקוח, חקיקה, מנגנונים ודרכי פעולה.
7,223 מילים (כ-22 עמ'), 11 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 67590
השפעתם של גורמי תרבות ומדיניות ממשלתית על הפיקוח והשליטה של חברות רב-לאומיות בסין: הקמת מיזם משותף או שלוחה בבעלות מלאה.
8,067 מילים (כ-25 עמ'), 22 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70043
שאלת הצורך במנגנוני בקרה ופיקוח בחברות השונות והאפקטיביות של מנגנונים אלה כמענה לפתרון בעיית הנציג.
6,149 מילים (כ-19 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 41664
האינטרנט-ייחודו והבעיתיות בו ודיון בחוק.
10,738 מילים (כ-33 עמ'), 30 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66617
משטר הביטחון הבינלאומי למניעת תפוצת נשק גרעיני, תוך התמקדות בהתנהלותה של איראן, ניסיונותיה להתחמש והתמודדותה עם המערכת הבינלאומית ומשטר הביטחון.
7,055 מילים (כ-21.5 עמ'), 20 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 26