היישום אינו מחובר לאינטרנט

מערכת הפיקוח על הבנקים

עבודה מס' 066908

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: פעולותיה, דרכי פעולתה ומרכיביה של מערכת הפיקוח, ותפקידו של בנק ישראל בשמירת היציבות הפיננסית, והצגת מודל פיקוח.

9,838 מילים ,11 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

בנקים מסחריים עוסקים במגוון רחב של פעילויות. הנזק מכישלון של פירמה בנקאית, בניגוד לכישלון של פירמות עסקיות בענפים לא פיננסים, אינו מצטמצם לנזק הישיר הנגרם למפקידים ולבעלי המניות.
התמוטטות של בנק פוגעת במנגנון התשלומים ובסביבה הכלכלית הקרובה לבנק, אך בעיקר קיים חשש כי כשלון של בנק עלול להתפשט בתהליך "דומינו" לבנקים אחרים ועלול לגרום למשבר אמון בענף כולו ולמפולת פיננסית.
מכאן עולה הצורך במעורבות הרשויות למניעת רשלנות הבנקים- מערכת הפיקוח על הבנקים.

מערכת הפיקוח מרכזת תפקידים כה חיוניים במערכת הבנקאות: פיקוח על יציבות התאגידים הבנקאיים מהיבט ההגנה על כספי המפקידים, שמירה על הניהול התקין של התאגידים הבנקאיים ושמירת ההגינות ביחסים העסקיים שבין הבנקים ללקוחותיהם.

בעבודתי אציג את פעולותיה, דרכי פעולתה ומרכיביה של מערכת הפיקוח, כמו כן אגדיר את תפקידו של בנק ישראל בשמירת היציבות הפיננסית, את התפתחות הפיקוח של בנק ישראל לאורך ההיסטוריה, את יחידותיה של מערכת הפיקוח ועוד.
לבסוף אציג מודל של פיקוח על בנקים שמתאר מחד, את ההשפעות החיצוניות השליליות של קריסת בנק ומכאן את הצורך בפיקוח על הבנקים ומאידך- את הקושי לפקח.

תוכן עניינים:
בנק ישראל ותפקידיו- רקע כללי
פעילויות הפיקוח על הבנקים ליחידותיו-סקירה
מרכיביה של מערכת ההסדרה והפיקוח על פעילות הבנקים
יציבות פיננסית-תפקיד מחלקת הפיקוח בבנק ישראל
פעילות הפיקוח על הבנקים להגנה על צרכן השירותים הבנקאיים
הפיקוח על הבנקים-סקירה היסטורית
הבנקאות הישראלית-קווים אופייניים
תיאור מודל של פיקוח
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

ניהול המדיניות המוניטרית
מדינית כלכלית מורכבת משני חלקים עיקריים: מדיניות פיסקלית ומדיניות מוניטרית. המדיניות הפיסקלית מנוהלת בידי הממשלה, ומשפיעה על המשק בעיקר באמצעות תקציב המדינה - הקצאת הוצאת הממשלה ומימונן. המדיניות המוניטרית מנוהלת בידי בנק ישראל, בתחום אחריותו המובהק ומוקד השפעתו על המשק. הממשלה קובעת במדיניותה הכלכלית את יעד האינפלציה, ותפקידה של המדיניות המוניטרית הוא השגת יעד זה. את המדיניות המוניטרית שקובע בנק ישראל מבצעת המחלקה המוניטרית באמצעות מגוון של מכשירים מוניטריים: מכרזי הפיקדונות לבנקים המשמשים כלי מדיניות מרכזי, בזכות הדיוק והמהירות המאפיינים את השפעתם. באמצעותם יכול בנק ישראל להשפיע על כמות הכסף ועל הריבית לטווח קצר בשוק הכספים, וכן למנוע תנודות בלתי רצויות של כמות הכסף כתוצאה מריכוז זמני של פעולות כספיות של הממשלה או במקרה של התערבות בנק ישראל בשוק מטבע החוץ.

תגים:

בנק ישראל · יציבות מטבע · בנקאות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מערכת הפיקוח על הבנקים", סמינריון אודות "מערכת הפיקוח על הבנקים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.