היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 61458
הצגת שני מאמרים.
2,795 מילים (כ-8.5 עמ'), 2 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61406
שאלת המבנה האופטימלי של מערכת הבנקאות.
7,420 מילים (כ-23 עמ'), 16 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61211
דיון במושגים אלה תוך הבאת דוגמאות ממערכת הבנקאות בישראל ועיתונות כלכלית.
1,915 מילים (כ-6 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68934
התמקדות בהשפעת ריכוזיות מערכת הבנקאות על יציבותה הפיננסית.
9,467 מילים (כ-29 עמ'), 25 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66210
מחקר בקרב עובדי מוקד call canter של מוסד פיננסי בישראל. המוקד מעניק שרותי בנקאות באמצעות הטלפון 24 שעות ביממה.
10,573 מילים (כ-32.5 עמ'), 41 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 66323
ניתוח ההיתכנות לכניסת בנקים זרים למערכת הבנקאות בישראל - נתונים השוואתיים מהעולם, נתוני מאקרו, השפעות רגולטוריות ומודל אקונומטרי.
6,259 מילים (כ-19.5 עמ'), 15 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 64652
סקירת ענף הבנקאות בישראל ,תוך הייחסות לבעיות השיווקיות ואתגרים איתם מתמודד בנק הפועלים שנחשב למוביל בתחום. הצעת חלופות וניתוחם על פי 4 פרמטרים שיווקים.
12,127 מילים (כ-37.5 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 70902
בחינת השאלה האם תחרות היא דבר רצוי בשוק הבנקאות בכלל ובישראל בפרט תוך כדי התייחסות לרלוונטיות של "ועדת שטרום" בשוק כזה.
6,061 מילים (כ-18.5 עמ'), 8 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 62233
תיאור המבנה האופטימלי ובחינת הקשר שבין מבנה מערכת הבנקאות לרמת הביצוע שלה.
8,417 מילים (כ-26 עמ'), 33 מקורות, 324.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21