היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין המבנה לרמת היציבות במערכת בנקאות, לאור משברים פיננסיים

עבודה מס' 068934

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התמקדות בהשפעת ריכוזיות מערכת הבנקאות על יציבותה הפיננסית.

9,467 מילים ,25 מקורות ,2011

תקציר העבודה:

עבודה זו בוחנת כיצד מבנה מערכת בנקאית כפי שהוא מוצג בספרות עשוי לסייע להגברת היציבות הפיננסית, ובפרט את השפעת ריכוזיות מערכת הבנקאות ליציבותה הפיננסית, תוך הצגת מודלים אמפיריים של הגישות המקבילות בספרות אודות ריכוזיות בשוק, הבאת נתונים על מבנה מערכות הבנקאות במדינות נבחרות, ניתוח איכותי חוצה מדינות והשוואה לנתוני המשק הישראלי.
הממצא המרכזי של העבודה הוא כי לריכוזיות השפעה חיובית על היציבות המערכתית של מערכת בנקאות. כן נמצא כי גם לתחרות השפעה חיובית על יציבות המערכת הבנקאית, ממצא שמעיד על כך שריכוזיות אינה משתנה המייצג תחרות בהכרח וכי ריכוזיות במערכת הבנקאית אינה זהה בהכרח להיעדר תחרות בענף.
הצורך בתיאור המצב כיום נובע בעיקר בשל תהליכי הגלובליזציה, הליברליזציה והאיחודים בענף השירותים הפיננסיים שעוברות כלכלות רבות בעולם וזאת, על רקע משברים פיננסיים בינלאומיים חמורים, שהגבירו את העניין בצורך ביציבות המערכת הפיננסית בכללותה.
לתהליכים אלו ישנן השלכות לא רק על מבנה מערכת הבנקאות, אלא בשל קשרי תחלופה, גם על יעילותן התפעולית של מערכות הבנקאות ויציבותן. סוגיה נוספת שיש להביא בחשבון היא כי שינוי במבנה המערכת, כגון מיזוג בין בנקים, שיעלה את ריכוזיות המערכת, יביא להעלאת הרווחים המונופוליסטיים או אוליגפוליסטיים בה.
עלייה זו ברווחים תבוא על חשבון עודף הצרכן, ועיקר הפגיעה תהיה במשקי הבית ובלקוחות הקטנים.
לנושא זה השפעות מרחיקות לכת על המדיניות הפיננסית בה נוקטות מדינות העולם, שכן הבנת הגורמים ליציבותם הפיננסית של בנקים, ביניהם מבנה מערכת הבנקאות,יכולה לתרום רבות למדינות העולם בתקופה זו, לנוכח המשבר הפיננסי הגלובלי שפקד לאחרונה את העולם.

מקורות המידע המרכזיים עליהם התבססתי בעבודתי הינם שלושה מחקרים מרכזיים אשר בחנו את ההשקפות דלעיל:
(2006)"Bank Concentration, competition and crises"
"Are Competitive Banking Systems More Stable" (2009)
"The theory of bank risk-taking and competition revisited" (2005)

תוכן עניינים
תקציר
1. פרק ראשון- הקדמה
1.1 מוטיבציה למחקר
1.2 ידע קיים
1.3 השערת המחקר
1.4 ידע בספרות המקצועית
1.4.1 מדידת הריכוזיות במערכת הבנקאות
1.4.2 סקירה עיונית של הגישות הקיימות אודות ריכוזיות בנקים, תחרותיות ויציבות
2. פרק שני- מודלים אמפיריים
2.1 נתונים וסטטיסטיקה מסכמת
2.2 דיון בממצאים העולים מהגישות הקיימות
2.3 ממצאים עיקריים
3. פרק שלישי- ראיות חוצות מדינות
3.1 קנדה למול ארה"ב
3.2 נתונים אודות תחרות, ריכוזיות ומשברים בנקאיים מערכתיים
3.3 ההיבט הישראלי
4. פרק רביעי- סיכום ומסקנות
5. פרק חמישי- ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

מחקר זה נועד לשקף כיצד מבנה בנקאות ריכוזי עשוי לסייע להגברת היציבות במערכת הפיננסית בכללותה.
יציבות פיננסית (financial stability) היא תחום כלכלי, שעניינו בעיקר בתנאים התורמים לתפקודה התקין של המערכת הפיננסית בכללותה ובאלה היוצרים משברים פיננסיים; תנאים הנוגעים לרכיבי המערכת, לסביבה שהיא פועלת בה ולקשרי הגומלין בין רכיבי המערכת לבין עצמם ובינם לבין הסביבה.
המחקר עוסק בהשפעת מבנה מערכת הבנקאות לרמת היציבות הפיננסית בה ובוחן קשר זה לאור המשבר הכלכלי העולמי של 2008.

תגים:

בנק · מערכת בנקאות · ריכוזיות · יציבות · משברים פיננסיים · ישראל · תחרות · תחרותיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין המבנה לרמת היציבות במערכת בנקאות, לאור משברים פיננסיים", סמינריון אודות "הקשר בין המבנה לרמת היציבות במערכת בנקאות, לאור משברים פיננסיים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.