היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61406
שאלת המבנה האופטימלי של מערכת הבנקאות.
7,420 מילים (כ-23 עמ'), 16 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68934
התמקדות בהשפעת ריכוזיות מערכת הבנקאות על יציבותה הפיננסית.
9,467 מילים (כ-29 עמ'), 25 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 20633
סקירת תחומי פעילות הבנקים, קופות הגמל, ייעוץ השקעות, מכשירי בנק אוטומטיים, ניגוד אינטרסים, קרנות נאמנות, מעו"ף ועוד.
6,244 מילים (כ-19 עמ'), 22 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 20444
הצגת מודלים ליחסי צבא ומדינה, יחסי צבא ופוליטיקה לפני ובמהלך מלחמת של"ג.
5,137 מילים (כ-16 עמ'), 12 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 66976
מידת הריכוזיות של מערכת הבנקאות בישראל לאורך שנות פעילותה תוך השוואה למדינות מפותחות אחרות כגון: מדינות אירופה, ארה"ב.
11,130 מילים (כ-34 עמ'), 15 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 21282
סקירת העיוותים הכלכליים שהיו במערכת ואת המסקנות והמלצות הוועדה.
4,215 מילים (כ-13 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 32753
5,288 מילים (כ-16.5 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50374
הצגת מחקרים שבחנו את הישגיהם הלימודיים של עולי אתיופיה והשוואה בין תוצאות המחקרים בשנות ה-80 ובשנות ה-90.
3,426 מילים (כ-10.5 עמ'), 11 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 63706
7,330 מילים (כ-22.5 עמ'), 40 מקורות, 337.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100