היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–7] מתוך 7
עבודה מס' 66976
מידת הריכוזיות של מערכת הבנקאות בישראל לאורך שנות פעילותה תוך השוואה למדינות מפותחות אחרות כגון: מדינות אירופה, ארה"ב.
11,130 מילים (כ-34 עמ'), 15 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 69483
ניתוח תופעת ריכוזיות הבנקים משלושה היבטים - כלכלי, חוקי ומוסרי, תוך כדי בחינת המיתוסים בעולם העסקים והביקורת עליהם.
7,244 מילים (כ-22.5 עמ'), 13 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 70902
בחינת השאלה האם תחרות היא דבר רצוי בשוק הבנקאות בכלל ובישראל בפרט תוך כדי התייחסות לרלוונטיות של "ועדת שטרום" בשוק כזה.
6,061 מילים (כ-18.5 עמ'), 8 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 64039
סקירת ריכוזיות המדיה בידי תאגידי תקשורת גלובליים
2,297 מילים (כ-7 עמ'), 13 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 60591
הצגת שלושה גורמים לקיפאון במצבו של משק הדלק-ריכוזיות הכוח בידי עובדי בז"ן, מעורבות הממשל, והתנהגותם של חברות הפרטיות.
9,534 מילים (כ-29.5 עמ'), 30 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 60376
תיאור התהליך, תפקידה של הכנסת וריכוזיות אגף התקציבים.
2,642 מילים (כ-8 עמ'), 5 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 68934
התמקדות בהשפעת ריכוזיות מערכת הבנקאות על יציבותה הפיננסית.
9,467 מילים (כ-29 עמ'), 25 מקורות, 181.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–7] מתוך 7