היישום אינו מחובר לאינטרנט

מבנה משק הדלק בישראל

עבודה מס' 060591

מחיר: 264.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצגת שלושה גורמים לקיפאון במצבו של משק הדלק-ריכוזיות הכוח בידי עובדי בז"ן, מעורבות הממשל, והתנהגותם של חברות הפרטיות.

9,534 מילים ,30 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

ענף זיקוק הנפט בישראל

תוכן העניינים:
מבוא
סקירה היסטורית
מבנה משק הדלק - כללי
התערבות המדינה
הרפורמה במשק הדלק
ועד עובדי חברת בז"ן- התפתחות היסטורית
רשויות הפיקוח במשק הדלק
סיכום
בז"ן- ניתוח פיננסי
מרווח הזיקוק.
תשלומי ארנונה.
סעיפים סמויים.
מגמות בעולם: מיזוגים ורכישות
סיכום


מבוא
ענף זיקוק הנפט הגולמי בישראל מגלגל כ2 - מיליארד דולר בשנה, ונפח הנפט הגולמי המזוקק נע
סביב 11000, אלפי טון. הנזק הנגרם למשק כתוצאה ממבנה ענף הדלק בישראל, מוערך בכ 598 -
מיליון דולר לשנה. עלות זו נעוצה במבנה הענף שלא השתנה מאז 1938, שנה בה הוקם בית הזיקוק
הראשון בארץ ישראל, ועד היום. ענף הזיקוק עדיין מוגדר כמונופול ונמצא בפיקוח צמוד של
הממשל. מצב זה גורם לחוסר יעילות של בתי הזיקוק, והענפים הנלווים. אי יעילות זו מתבטאת
במיסוי מפלה של חלק מהמוצרים כמו הדלק המזוקק, עליו מוטלים מסים והיטלים גבוהים, ומנגד
ממחירי חסר של מוצרי דלק לתחבורה ציבורית ולתעשייה. מצב זה של סבסוד מוצרים יוצר
אנומאליה בצריכת המוצרים, והפסד כלכלי למשק בטווח הרחוק.
שנים רבות נחשב מצב זה של מונופול כמצב הגיוני, עקב שיקולים כלכליים-מדיניים, שראו בנפט
חומר גלם יסודי לכלכלה המקומית, ולצה"ל. בשני העשורים האחרונים (לאחר החלשות ארגון
אופ"ק) מוצרי הנפט הפכו להיות מוצרים בעלי זמינות מיידית, כך שכל גורם המעונין לרכוש נפט
יכול לעשות זאת, ללא תמיכה ממשלתית מאחוריו. אם מדינה מסוימת לא תרצה למכור לישראל
נפט עקב שיקולים מדיניים קיימים תמיד מוכרים רבים אחרים במחירים דומים.

למרות זאת בישראל נשאר המצב כמקודם- נושא הרכישה, ההובלה והזיקוק נשאר בידי המונופול,
וכך גם חלקים רבים מתחום ההובלה והחלוקה (בעיקר בין צרכנים גדולים). הניצן היחיד לשינוי
המצב היה הרפורמה במשק הדלק אשר החלה בשנת 1988, אשר בשוליה הזכירה את הבעייתיות
במשק הזיקוק, אך נועדה בעיקרה לשנות את מפת שיווק הדלק בישראל (אשר עד היום לא הוכחה
כיישומית).

מה מאפשר לחברת בתי הזיקוק לנפט את היכולת להמשיך ולתפקד כך, מה גם שהחברה פועלת
עכשיו להארכת הזיכיון שפג בשנת 2003 ל70- שנה נוספות?

על פי מחקר מדיניות זה עולות שלוש סיבות עיקריות למצב הקיפאון- ריכוזיות הכוח בידי עובדי
בז"ן, מעורבות הממשל, והתנהגותם של חברות הפרטיות.
ריכוזיות הכוח בידי העובדים מתבטאת ביכולתם לשלוט על אחד מהמשאבים הקריטיים להמשך
פעילותה הכלכלית של המדינה. לאחרונה כוחם של העובדים בא לידי ביטוי בעת התארגנותו של
"גוף על" המרכז את שלושת ארגוני העובדים החזקים במשק- עובדי חברת החשמל ,מקורות
ובז"ן.1

מעורבותו של הממשל הנה אף היא גורם עיקרי, ואף מכריע להבנת המצב הנוכחי- במשך שנים ניצל
הממשל את כוחו לשאוב מענף הדלק כספים רבים באמצעות מסים, והיטלים למינהם. וכאן נשאלת
השאלה מהן הסיבות והאם הנן מוצדקות להמשך פיקוח צמוד כזה של משק הדלק?
הגורם השלישי שמעורבותו או חוסר מעורבותו בולטת הוא החברות הפרטיות. מצב זה של מונופול
ממשלתי יוצר בד"כ התנגדות של הסקטור הפרטי, אך לא כך הוא במשק הדלק. הזיקוק נשאר
בידים ממשלתיות זמן רב ללא כל תגובה הולמת של הסקטור הפרטי. מצב זה אינו ברור, אלא אם
מניחים שהסקטור הפרטי "הרוויח" אף הוא מהמצב הקיים.

מחקר מדיניות זה דן בנושא משק הדלק בישראל- זיקוק. על מנת לאתר את הסיבות לכשלים
הרבים הקיימים בתחום זה נסקור את התפתחותו ההיסטורית של משק הדלק בכלל, ושל חברות
בתי זיקוק בפרט. כמו כן נסקור את הגורמים העיקריים שמעורבים בפעילות במשק הדלק- מנהל
הדלק, הרשות הלאומית לאנרגיה, וחברות הדלק. בדיקת יעילות כלכלית תעשה על פי ניתוח של
חברות דומות בענף במדינות אחרות, תוך מתן דגש על מחירים סופיים לצרכן. בסוף מחקר מדיניות
זה יובאו המסקנות הסופיות, תוך ניתוח קווים מנחים לפעילות עתידית.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. הארץ23, בדצמבר, .1999

מקורות:

תולדות חברת בתי זיקוק לנפט בע"מ (חיפה, בז"ן, 1986).
בנימין שבדרן, נפט המזרח התיכון (ת"א, עם עובד, 1975)
בז"ן, תשקיף הנפקה, (מאי 1991,)
גל-שהם, תשקיף הנפקה,(אוגוסט,1997)
גרנית הכרמל בע"מ , תשקיף הנפקה,( נובמבר 1992)
חברת מודלים כלכליים בע"מ , תעשיית הזיקוק בישראל,(רמת -גן, חברת מודלים כלכליים, 1993)
לסטר יוסי, "תחבורה פרטית בישראל-הצעה לרפורמת מס", מחקרי מדיניות 21,(המכון ללימודים אסטרטגיים ופוליטיים מתקדמים, ירושלים, 1995)
בועז סופר, רפרנט בלו על הדלק, מנהל הכנסות המדינה, משרד האוצר, ירושלים, 3 במאי 2000.
Anne Rhodes , "Refiners shifting to mergers alliances to cope during downturn".OIL GAS Journal, pp.22.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מבנה משק הדלק בישראל", סמינריון אודות "מבנה משק הדלק בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.