היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 55
עבודה מס' 62784
עבודה הבוחנת את שאלת השוק החופשי מול מעורבות השלטון בישראל.
4,878 מילים (כ-15 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66613
סקירת מאמרים בנושא.
2,266 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 62840
ניתוח הסביבה העסקית של החברה ובחינת אסטרטגיות אפשריות בכדי לעמוד בתחרות הקיימת בשוק המשקאות הקלים בארץ.
9,366 מילים (כ-29 עמ'), 35 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 65256
בחינת "שביל הזהב" בין הרצון להגן על זכויות יוצרים, מבצעים, ממצאים ושאר בעלי זכויות רוחניות שלהן ערך כלכלי, לבין הרצון לשמור על רווחת הציבור.
6,701 מילים (כ-20.5 עמ'), 4 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 66779
בחינת האפשרות לחוקק עוולה כללית "תחרות בלתי הוגנת", כפי שקיים ברוב מדינות העולם.
9,505 מילים (כ-29 עמ'), 70 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 62333
עילת התחרות הבלתי הוגנת במשפט הישראלי ובכלל.
8,097 מילים (כ-25 עמ'), 70 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 62198
סיכויים לפתיחת השוק לתחרות ולשבירת מונופול בזק.
3,947 מילים (כ-12 עמ'), 16 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 65847
הקריטריונים לבחינת אפשרות פגיעתן בתחרות במסגרת דיני ההגבל
10,916 מילים (כ-33.5 עמ'), 66 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 61198
המלצות לשינויים ארגוניים בחברה בכדי להתמודד בשוק הנפתח לתחרות.
10,353 מילים (כ-32 עמ'), 22 מקורות, 482.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 55