היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 52
עבודה מס' 70120
תחרות מסוג טאלוק - בחינת המוטיבציה לאורך הזמן בסדרת תחרויות עוקבות בהן למנצח בתחרות הראשונה ניתן יתרון בתחרות השנייה.
4,122 מילים (כ-12.5 עמ'), 9 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 68271
כיצד אסטרטגיה ירוקה משפיעה על ביצועי הפירמה לצורך השגת יתרון תחרותי בר קיימא?
6,427 מילים (כ-20 עמ'), 5 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61623
בחינת הסכמי אי-תחרות מול עקרון חופש העיסוק.
2,352 מילים (כ-7 עמ'), 14 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 66779
בחינת האפשרות לחוקק עוולה כללית "תחרות בלתי הוגנת", כפי שקיים ברוב מדינות העולם.
9,505 מילים (כ-29 עמ'), 70 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69609
העבודה בוחנת את אסטרטגיית האחריות התאגידית - המורכבויות שביישומה, היתרונות הגלומים בה, והאם ניתן למנף אותה להשגת יתרון תחרותי בר קיימא עבור פירמה.
3,402 מילים (כ-10.5 עמ'), 9 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 64400
בחינה ביקורתית של סוגיית תוקפן של תניות אי תחרות בחוזי עבודה.
8,916 מילים (כ-27.5 עמ'), 43 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 50201
7,830 מילים (כ-24 עמ'), 0 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 62333
עילת התחרות הבלתי הוגנת במשפט הישראלי ובכלל.
8,097 מילים (כ-25 עמ'), 70 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 50955
סקירת משק החשמל ובדיקת שיטת ה- PBR.
5,593 מילים (כ-17 עמ'), 7 מקורות, 191.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 52