היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח רחב ומפורט של חברת מת"ב- סקירת הענף, תחרות, תוצאות עסקיות והערכת שווי.

עבודה מס' 050201

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

7,830 מילים ,1999

תקציר העבודה:

עיקר פעילות החברה הנה העברת שידורי טלוויזיה בכבלים על גבי תשתית תקשורת שרובה נמצאת בבעלותה.
החברה החלה בפעילות ב-1990 ולה זיכיון להעברת שידורי טלוויזיה בכבלים שהוענק לה ע"י משרד התקשורת לפי חוק הבזק. אזורי הזיכיון הם: בת ים, חולון, קריית- שמונה, חיפה, חדרה, נתניה, אזור הכינרת, רמת הגולן וצפת. תקופת הזיכיון היא בין 12-15 שנים (לרוב 12 שנים). שוק הלקוחות הוא "שוק שבוי" (Captive Market) מאחר ואין מתחרים למת"ב (כמו לכל חברת כבלים אחרת) באזורים אלו וגם ערוץ 1 ו 2 שבבעלותו רשות השידור
וזכיינים פרטיים כלולים בחבילת הערוצים שמספקות חברות הכבלים. בנוסף ללקוח הסופי אין אפשרות לבחור את סוג ו\ או כמות הערוצים שבהם ברצונו לצפות ולשלם בהתאם.
מספר בתי האב שלגביהם הושלמה פרישת הכבלים מסתכם בכ-374747, מתוכם כ- 262047, מנויים (שיעור חדירה של %70 ). פוטנציאל בתי האב באזורי הזיכיון של החברה הוא 413000.

תאור הענף
החל מ-1990 - מפעילות בישראל חמש חברות שידורי טלוויזיה בכבלים באמצעות זיכיונות באזורים ספציפיים (באחרונה החל גל רכישות ומיזוגים בענף שהביא לצמצום מספר החברות מ-5 ל-3) .בעלי העניין באותן חברות הם בד"כ חברות ציבוריות גדולות שלחלקן פעילויות נוספות בתחום התקשורת.
מספרם הכולל של המנויים ברשתות הכבלים מסתכם בכ-מיליון (הושלמה הפריסה ל 1.45 - מיליון בתי אב).
בנוסף לערוצי הטלוויזיה בכבלים פועלים בישראל שלושה ערוצים שאינם תלויים בכבלים (ערוץ 1 ,ערוץ 2 המסחרי וערוץ 33 ). ערוצים אלו מהווים חלק מחבילת הערוצים הכוללת שמספקות חברות הכבלים. התחרות בין ערוץ 2 לבין ערוצי הכבלים היא על "רייטינג" גבוה לתוכניות המשודרות שמשמעותו הכנסות גבוהות מפרסום ( חברות הכבלים מנועות מלשדר פרסומות אך על פי המלצות וועדת פלד יבוטל איסור זה בעתיד).

תחרות
מלבד ההמלצות להרחבת התחרות בתחום שידורי הטלוויזיה החל משנת 99 קיימות המלצות (מאת וועדת וקס- ברודט) לפתיחת תחרות בפעילות שיחות הטלפון הפנים ארציות. המועמדות הטבעיות להתחרות בבזק בתחום זה הן חברות הכבלים שלהן תשתית מצוינת להעברת שיחות טלפון. בשלב מאוחר יותר יתאפשר לבזק להתחרות בחברות
הכבלים בתחום הפעילות שלהן באמצעות טכנולוגיה קיימת לשידור סרטים באמצעות קו הטלפון הביתי. בשלב זה קשה להאריך את הכדאיות הכלכלית עבור חברות הכבלים בכניסה לפעילות מסוג זה ואת היקף ההשקעה בתשתית שתידרש מצידן.
חשוב לציין שהמלצות ועדת וקס- ברודט בשלב זה הן על הנייר בלבד וישומן תלוי בפתרון כל הבעיות והסוגיות סביב עתידה של בזק כחברה תחרותית.
בתחום הטלוויזיה בכבלים חמשת חברות הכבלים הפעילות בישראל (ערוצי זהב, תבל, מת"ב, גוונים ועידן) פועלות באזורים שונים ולא מתחרות אחת מול השניה כיוון שלא קיימת חפיפה באזורי הפעילות.
הזיכיון של חברות הכבלים אמור להסתיים בין השנים 2002-2005 אך משרד התקשורת מעונין לזרז ולקדם את התחרות בענף. במידה ויושמו המלצות ועדת פלד יוכל כל מנוי לבחור לעצמו באיזה ערוץ לצפות (ולא כמו שנהוג כיום- חבילת ערוצים כוללת).

תוצאות עסקיות
החברה הגיעה כמעט למקסימום פוטנציאל חיבור המנויים והמקומות הבודדים שטרם חוברו הם אותם ישובים המצויים במחלוקת מול משרד התקשורת לגבי עלות חיבורם.
שיעור החדירה של החברה (בדומה לזה של שאר חברות הכבלים בישראל) היינו גבוה, כ - %70 ונראה שלא ניתן להעלותו באופן משמעותי. לפיכך שיעור הצמיחה מעסקי הכבלים בשנים הקרובות צפוי להיות נמוך משמעותית מזה שהיה קיים בארבע השנים האחרונות.

הערכת השווי
הערכת השווי בוצעה בגישת היוון תזרים המזומנים D.F.C - לטווח ארוך. ערכתי תחזית לתוצאות העסקיות של החברה בחמש שנים הקרובות. את תזרים המזומנים המתקבל מן התחזיות (אופטימי, פסימי ומעריך) היוונתי בשערי היוון משתנים לאורך התקופה המבטא את אי הוודאות בנוגע לסביבה התחרותית שבה תתמודד החברה בשנים הבאות (שינוי אופי הזיכיון, כניסת מתחרים נוספים, כניסה לפעילויות חדשות וכו'). תזרימי המזומנים שהתקבלו הוכפלו בהסתברות שלהערכתי עשויים להתרחש, מתזרים זה הופחת עודף ההתחייבויות הפיננסיות.

הערכת שווי מת"ב 1340,255, - 1517,645,

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א' - תיאור החברה
פרק ב' - סקירה ענפית
פרק ג' - ניתוח עסקי
פרק ד' - ניתוח דוחות כספיים
פרק ה' - הערכת שווי
סיכום

תגים:

תקשורת · סלולרית · טלפון · לווינים · כבלים · טלביזיה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח רחב ומפורט של חברת מת"ב- סקירת הענף, תחרות, תוצאות עסקיות והערכת שווי.", סמינריון אודות "ניתוח רחב ומפורט של חברת מת"ב- סקירת הענף, תחרות, תוצאות עסקיות והערכת שווי." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.