היישום אינו מחובר לאינטרנט

הטיפול בגופת המת בהיבט האנתרופולוגי

עבודה מס' 041243

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצגת שיטות טיפול שונות בגופת הנפטר ומה ניתן ללמוד מכך על עולם תוכן החברתי.

6,614 מילים ,12 מקורות

תקציר העבודה:

אם נשפוט את ההתייחסות של חברות שונות למוות, לכל אורך ההיסטוריה, נראה שאין חברה שמתעלמת ממנו. מכלול הפעילות כלפי תופעת המוות, המתים ומקום הקבורה הוא תמיד תוצר של תפישת עולם המטפלת בעולם החיים, בעולם המתים ובמעבר שביניהם. התפישה יכולה להיות גלויה במתכונת של משנה סדורה וכתובה, בנוסח של פעילות עשה ופעילות לא תעשה, והיא יכולה להיות לטנטית. את ההסברים לכך יש לחפש באנתרופולוגיה, בסוציולוגיה, בפילוסופיה, בפסיכולוגיה ובתיאולוגיה. אין הסבר אחד מקיף וטוטלי שיוכל להסביר את כל דפוסי ההתנהגות בכל מקום ואשר ממנו נגזרים צורות הפעולה הקשורות למת.

"תפישת המוות משתנה בקרב אוכלוסיות שהיו בתקופות שונות, ואף באותה התקופה אנו עדים לתפישות שונות בחברות אנושיות שונות. יש חברות שבהן המוות נתפש כתרדמה זמנית, כשינה נצחית החידלון הבא ללידה מחודשת, כהמשך הקיום במקום אחר או בספירה אחרת, או כהמשך החיים במימד אחר. בחברה שהאמינה בהמשכיות הקיום הפיסי של כל מכלול החיים ושל הגוף, נזקקו הנפטרים, מטבע הדברים לבית מגורים וכן לכל פריטי התרבות החומרית שלהם נזקק האדם בחייו - כלי בית, חפצים אישיים, כלי נשק, מזון ומשקה. לעומת זאת בחברות שהאמינו בקיום מתמשך של נפש האדם בלבד ובחדלונו של הגוף הפיסי, הנפטרים לא נזקקו לכל פריט שהוא מתחום התרבות החומרית והקבר מהווה לפיכך רק משכן פיסי להנחתן של הגוויות ולשימור השלדים. לפיכך ניתוח צורת הקברים וחקר החפצים שהונחו בקברי הנפטרים נותנים בידנו עדות חשובה ביותר על מחשבת האדם ועל תפישת המוות בקרב החברה שהשאירה אחריה את הקברים". (ברקאי תשנ"ד: 96).

כל נושא המוות קשור לשלושה נושאים והם מנהגי האבלות, הטיפול בגופה והקבורה עצמה. אלה שלושה שלבים הבאים זה אחרי זה מבחינת הסביבה המטפלת בנפטר והקשורים זה בזה מבחינת תפישת העולם של החברה הרלוונטית. כל אחד משלבים אלה, גם לו יש מופעים שונים בעולם כולו. בעבודה זו נתמקד בגופת הנפטר. על אפשרויות הטיפול השונות בגופה אומרים Metcalf ו- Huntington את הדברים הבאים:

"What could be more universal than death? Yet what an incredible variety of responses it involves. Corpses are burned or buried, with or without ,animal or human sacrifice, they all preserved by smoking, embalming or pickling they are eaten - raw, cooked or rotten; they are ritually exposed as carrion or simply bandoned; of what they are dismembered and treated in variety of these ways. Funerals are the occasion for avoiding people or holding parties, for fighting or .having sexual orgies, for weeping or leaking in a thousand different combinations The diversity of cultural reaction is a measure of the universal impact of death"/ .((Metcloff, Huntington 1984:24

עצם קיומה של התופעה מעיד על מאפיין אוניברסלי של כל חברה אנושית באשר היא כלפי המוות. יש בה כדי להעיד לא רק על תפישת העולם באשר למתים, אלא גם באשר לחיים עצמם. מכאן ששינויים בגישה הטיפולית בגופת המת על ציר הזמן, יכולים להעיד על שינויים בעולם התוכן של חברה זו, אם כתוצאה מאינטראקציה עם חברות אחרות ואם כתוצאה משינויים עצמיים פנימיים לחברה עצמה.

על מנת להציג ולבדוק היבטים אלה נציג בעובדה זו חברות שונות בעבר ובהווה.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. הטיפול בגופת המת בבבל.
3. הטיפול בגופת המת במצרים.
4. הטיפול בגופת המת בקרתגו.
5. הטיפול בגופת המת אצל החיתים.
6. הטיפול בגופת המת בהודו.
7. הטיפול בגופת המת אצל מאמיני זרטוסטרה.
8. הטיפול בגופת המת אצל שבט הבנטו באפריקה.
9. הטיפול בגופת המת אצל שבט ג'בליה.
10. הטיפול בגופת המת ביהדות.
11. אכילת גופו של המת.
12. הטיפול בגופת המת באיזור הצ'ינצ'ורו
13. סיכום

מקורות:

ברקאי גבריאל - קברים וקבורה ביהודה בתקופת המקרא בתוך איתמר זינגר - קברים ונוהגי קבורה בארץ ישראל בעת העתיקה. יד יצחק בן צבי, החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה תשנ"ד.
יוסף בן דוד - ג'בליה שבט בדווי בצל המנזר הוצאת חנה 1981.
מונטה פייר - חיי יום יום במצרים הוצאת עם הספר 1963.
קונטנו ז'ורז' - חיי יום יום באשור ובבבל הוצאת עם הספר 1964.
רובין ניסן - הקבורה השנייה בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד - הצעה למודל שיטתי לקשר שבין המבנה החברתי לדרכי הטיפול במת. בתוך: איתמר זינגר - קברים ונוהגי קבורה בארץ ישראל בעת העתיקה יד יצחק בן צבי: החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה תשנ"ב.
שרל פיקאר זילבר וקולט - חיי יום יום ברקת חדשת הוצאת עם עובד .1964
Gurney O.R. The Hitlites Penguin Books 1952.
Jan Knappert - African Mythology Diamond book 1990.
Mackenzie Donald A. - India The Grisham Publishing Company 1994.
Metclaf Peter, Hungtinton Richard - Celebration of Death Cambridge University Press 1989.
Richardson Ruth - Death, Dissection and Destitute Penguin books 1988.
Rustom Masani - Zoroastrianism - The Religion of the good life. Collier Books 1962.

תגים:

מוות · טקס · קבורה · לוויה · סוציולוגיה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הטיפול בגופת המת בהיבט האנתרופולוגי", סמינריון אודות "הטיפול בגופת המת בהיבט האנתרופולוגי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.