היישום אינו מחובר לאינטרנט

הפרטת חברת בזק

עבודה מס' 060398

מחיר: 435.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור ההפרטה כתהליך וההפרטה כחלק מפתיחת שוק התקשורת הפנים ארצית לתחרות.

8,661 מילים ,14 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
הקדמה
פרק 1: רקע
הקמת בזק, מבנה החברה והאחזקות
סקירת שוק התקשורת בישראל והפתיחה לתחרות
פרק 2: הפיקוח על חברת בזק
הועדות הציבוריות והצוותים הבין משרדיים והמלצותיהם
וועדת גרונאו
המלצות מול מציאות
פרק 3: תהליך ההפרטה ומשמעותו
חשיבות ההפרטה ומשמעותה לחברה ולענף
מערכת השיקולים: מקסום רווח או הסדרת הענף?
עמדות הצדדים המעורבים
פרק 4: היכן עומדת חברת בזק כיום?
מצב פיננסי (ניתוח דו"חות כספיים)
רמת תעריפים
מוכנות טכנולוגית
איכות וכמות כ"א
התייחסות לתנאי ההפרטה
מה מידת האגרסיביות שתפעיל בזק מול מתחרותיה?
פרק 5: מנגנון הפיקוח העתידי על בזק
הקושי בפיקוח על מונופול
הבעייתיות בחיזוי תהליכים בשוק דינמי
כיצד צריך להראות מנגנון ההסדרה העתידי על בזק?
סיכום
נספח - נוהל המכירה
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: הרשימה הביבליוגרפית כוללת מקורות פנימיים שאינם זמינים לציבור ודוחות של חברות כלכליות.

הקדמה

ענף התקשורת הפך בשנים האחרונות לענף כלכלי מוביל וחשוב במשק הישראלי. התפתחויות טכנולוגיות ושינויים מבניים בענף יצרו ענף דינמי ותוסס אשר משמש מנוף לצמיחה במשק, תוך הגדלת תועלת החברה והכלכלה בישראל.

בבסיס הצמיחה המואצת בענף התקשורת בישראל נמצאת הקמת חברת בזק והפרדתה ממשרד התקשורת1. יכולתה של החברה לסגור את פערי הביקוש ולפתח תשתיות מודרניות יצרה את תחילת הדרך להקמת שוק תקשורת תחרותי ופורה ואפשרה לפתוח בשלבים מתקדמים יותר תחומים מסוימים לתחרות. בין התחומים אשר נפתחו עד כה לתחרות ניתן למצוא את שוק השיחות הבין-לאומיות, שוק הטלוויזיה הרב ערוצית למנויים, שוק הסלולר (להל"ן - "רט"ן" רדיו טלפון נייד) ועתה אנו נמצאים בשיאו של תהליך פתיחת שוק התקשורת הפנים ארצית לתחרות (תשתית, תמסורת, תקשורת נתונים וטלפוניה).

כיום, ישנם מספר תהליכים מרכזיים אשר נותרו בדרך להשגת שוק תקשורת פתוח ותחרותי. שני תהליכים מרכזיים ביותר הנם הפרטת חברת בזק ופתיחת שוק התקשורת הפנים ארצית לתחרות.
בעבודתי זו אדון בהפרטת בזק גם בהיבט ההפרטה כתהליך וגם בהיבט ההפרטה כחלק מפתיחת שוק התקשורת הפנים ארצית לתחרות.

הפרק הראשון בעבודתי יציג את הרקע לעבודה. פרק זה יעסוק בהקמת חברת בזק ובמבנה הבסיסי של שוק התקשורת בישראל.
הפרק השני יעסוק בפיקוח על חברת בזק. אציג בקצרה תמצית של הועדות הציבוריות והצוותים המקצועיים שקמו בשנים האחרונות ואת המלצותיהם. לצורך הבנת הקושי בפיקוח על גוף מונופוליסטי כחברת בזק, אציג ביתר הרחבה את פעולתה של הועדה האחרונה שפעלה - ועדת גרונאו ואפרט את אופן התממשות התחזיות אל מול המציאות.
בפרק שלוש, אפרט את משמעות תהליך ההפרטה (אשר יפורט בנספח) וחשיבותה לחברה ולענף ואציין את מערכת השיקולים בעת ההפרטה. אסיים בהצגת עמדות הצדדים המרכזיים המעורבים בתהליך.
הפרק הרביעי יעסוק בתיאור מצבה של חברת בזק כיום מבחינת: מוכנות טכנולוגית, כ"א, רמת תעריפים וניתוח פיננסי אשר להם השלכות על חלק מהתנאים אשר מופיעים בנוהל המכירה. בסוף הפרק אתייחס גם למידת האגרסיביות אשר ניתן לצפות מחברת בזק בעת פתיחת שוק התקשורת לתחרות.

הפרק האחרון בעבודתי יעסוק בשאלת מנגנון הפיקוח העתידי על חברת בזק. אציין את הקושי שקיים בפיקוח על מונופול וזה הקיים בביצוע תחזיות בשוק תקשורת דינמי. אסכם בחיווי דעתי על מנגנון הפיקוח העתידי על חברת בזק.
------------------------------------------------------------------------------
1. ראוי לציין כי מבין כל החברות הממשלתיות, חברת בזק הנה החברה בעלת סך ההכנסות הגבוה ביותר, גבוה אף מהכנסות חברת חשמל, מקורות, תע"א, כי"ל, אל-על, צים ובז"ן.

תגים:

בזק · החברות · הפרטה · התקשורת · חברת · מכירה · מניות · משרד · רשות · תקשורת

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הפרטת חברת בזק", סמינריון אודות "הפרטת חברת בזק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.