היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 50
עבודה מס' 65262
ניתוח של הכנסת מערכת ERP במשרד החינוך
5,626 מילים (כ-17.5 עמ'), 4 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 60167
בחינת הטענה כי משרד החינוך אינו פועל לגיבוש מדיניות של ביזור סמכויות לרשויות החינוך המקומיות.
7,652 מילים (כ-23.5 עמ'), 26 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 50185
מבנה המשרד, מגמות שינוי כללי ויישומן ואופן היישום של הארגון הלומד.
5,136 מילים (כ-16 עמ'), 4 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60819
תיאור המנהל הציבורי בארץ, מבנה משרד התקשורת, תקציב ודוחות מבקר המדינה, והרגולציה בנושא תשתיות האינטרנט.
21,869 מילים (כ-67.5 עמ'), 40 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65924
השוואה בין מעמד משרד החוץ בעבר לעומת מעמדו כיום.
4,399 מילים (כ-13.5 עמ'), 6 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64048
הצגתה של מערכת לימוד חדשנית להכשרת עובדי משרד החוץ
3,923 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61619
עבודת מחקר הבוחנת את אופי האינטרקציות ושיפור השירות בין עובדי משרד הקליטה לבין עולי אתיופיה.
9,053 מילים (כ-28 עמ'), 30 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 40197
תאור מבנה המערכת תפקידה,מבנה בתי החולים,מימון ותקצוב המערכת, משרד הבריאות,ההיבט הפוליטי ותכנון מדיניות בריאות.
7,703 מילים (כ-23.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50966
סקירה ספרותית של הנושא ומחקר שנעשה באמצעות העברת שאלון למנהלי משרדי פרסום.
6,861 מילים (כ-21 עמ'), 22 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 50