היישום אינו מחובר לאינטרנט

הפרטת חברות בישראל ובעולם ובחינת תהליך הפרטת חברת "בזק"

עבודה מס' 050341

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת נושא ההפרטה בעולם, על בעיותיו, ויישומו בחברת בזק, תוך התייחסות לשאלה אם הופק הלקח מהנסיון העולמי.

7,997 מילים ,7 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

הגדרה: "הפרטה" בעיקרה הינה "צמצום המעורבות הממשלתית הישירה בפעילות הכלכלית ושחרור מרבי של הסקטור הפרטי מעול הפיקוח וההכוונה המרכזיים".
הגל החדש, גל ההפרטה, הגורף החל משנות ה-80 את המשק העולמי, משקף את חוסר שביעות הרצון ממשקלו של הסקטור הציבורי בכלכלה הלאומית ומאופי תפקודו ומעורבותו של המשק המרכזי בכוחות השוק הפועלים ב"שלושת העולמות":
הפרטה, באופן ספציפי יותר, מתייחסת להקטנת מעורבותה של ההמשלה בתהליך הייצור.
מעורבות זו באה לידי ביטוי בשני מישורים:
א. ע"י תקנות, הסדרים והגבלים (Regulation).
ב. ועל ידי ייצור ישיר של מוצרים ושירותים עבור הציבור הרחב (חשמל, מים, תקשורת).
עד לשנת 1977 לא היתה בישראל קביעה ברורה של יעדים כהחלטה פוליטית מוצהרת.
עם המהפך הפוליטי באותה שנה, הוצהר רשמית שפני הממשלה לצמצום מעורבותה במשק וחשיפתו לכוחות השוק. אולם רק ב-1985 עם גיבוש התכנית הכלכלית לייצוב המשק (לאחר משבר המניות וקריסת המערכת הבנקאית) הוכרז על סדרת יעדים מפורשת כהחלטה פוליטית מוגדרת. ב- 1987 הכריז זאב רפואה, מנכ"ל רשות החברות הממשלתיות דאז על "מטרות ההפרטה" הבאות:
א. הקטנת מעורבות המדינה במשק,
ב. גיוס הון,
ג. הגדלת התחרות החופשית.
ב-1988 הזמינה ממשלת ישראל תכנית הפרטה ל"בזק" מחברת הייעוץ האמריקנית .F.B.C החברה האמריקנית גיבשה מטרה מרכזית להפרטה:"השאת רווחי הממשלה מהמכירה וקיצור זמן התהליך, בניסיון להביא לתוצאות הטובות ביותר בכל הקשור לחוב הממשלתי-פנימי או חיצוני". בעקבות כך מופיעה ההפרטה בספר התקציב כמקור מימון עיקרי לגירעון התקציבי, וזו עדות נוספת לחשיבות שיוחסה להפרטה בישראל כיעד פיסיקלי.
רק באוגוסט 1993 אימצה הממשלה רשימת יעדים שהגיש לה מנהל רשות החברות הממשלתיות דאז, יוסף ניצני, השמה דגש על מגוון רחב יותר של יעדים, וכמו כן אימצה תיקון לחוק החברות הממשלתיות קרי, חוק ההפרטה , שכלל גם הוא את יעדי ההפרטה הבאים:
הגברת היעילות הכלכלית ושיפור כושר התחרות של המשק.
גיוס כספים מהשוק המקומי על ידי הממשלה.
יצירת מקורות תעסוקה על-ידי חיזוק הסקטור הפרטי.
הרחבת בסיס שוק ההון.
גיוס הון זר ופתיחת שווקים חדשים.

בולט היעדרו של יעד מרכזי- חברתי, הנזכר ברוב הארצות בהן בוצעה הפרטה של חברות ממשלתיות, והוא
שיפור בחלוקת "הנכסים הלאומיים" וההכנסה הנובעת מהם.

תוכן העניינים:
פרק מספר 1': הפרטת חברות ממשלתיות- בעיות היישום
1. מושג "ההפרטה" - רקע כללי
1.1 : מושג ההפרטה - הגדרה.
1.2 : שיטות הפרטה.
2. יעדי ההפרטה
2.1: יעדים ברמת המיקרו של המפעל הבודד.
2.2: ברמת הענף שבו אמורה לפעול החברה המופרטת.
2.3: השפעות מקרו-כלכליות.
2.4: יעדים פיסיקליים.
2.5: יעדים חברתיים.
2.6: יעדים פוליטיים-אידיאולוגיים.
3. יעדי ההפרטה במדינת ישראל - סקירה התפתחותית
טבלה 1': השוואת יעדי ההפרטה במדינות שונות ביחס לישראל.
4. בעיות היישום של תהליך ההפרטה
4.1: התנגדות פוליטית.
4.2: התנגדות ההנהלה ופתיחת הענף לתחרות
4.3: החשש מפני שוק הון חלש.
4.4: סמכויות הגוף המפריט.
4.5: קביעת מחיר גבוה מדי לחברה המונפקת.
4.6: התנגדות העובדים.
5. בעיות היישום של תהליך ההפרטה בישראל
5.1: התנגדות פוליטית.
5.2: התנגדות ההנהלה.
5.3: החשש מפני שוק הון חלש.
5.4: סמכויות הגוף המפריט.
5.5: קביעת מחיר גבוה מדי לחברה המונפקת.
5.6: התנגדות העובדים.
פרק מספר 2': הניסיון העולמי בהפרטת חברות ממשלתיות
1. הניסיון העולמי בהפרטת חברות ממשלתיות- רקע כללי
2. תהליך ההפרטה באנגליה
2.1: פרופיל החברות הממשלתיות בבריטניה לפני ההפרטה
2.2 : תקופה א' 1983 - 1979
2.3 : תקופה ב' 1987 - 1984
2.4 : תקופה ג' 1990 - 1988
2.5 : תקופה ד' 1994 - 1991
2.6 : ההפרטה בבריטניה - תמונת מצב נוכחית
2.7 : יעדי ההפרטה בבריטניה - כישלון או הצלחה ?!
3. תהליך ההפרטה בצ'ילה
3.1 : פרופיל החברות הממשלתיות בצ'ילה לפני ההפרטה
3.2: תקופה א' 1975 - 1973
3.3: תקופה ב' 1983 - 1976
3.4 : תקופה ג' 1986 - 1984
3.5 : תקופה ד' 1993 - 1987
3.6 : ההפרטה בצ'ילה - תמונת מצב נוכחית
3.7 : יעדי ההפרטה בצ'ילה - כישלון או הצלחה ?!
4. לקחי ההפרטה בראי הניסיון העולמי
פרק מספר 3 ' : הפרטת "בזק"
1. חברת "בזק" - רקע כללי להפרטת החברה
2. בעיות היישום של תהליך ההפרטה "בבזק"
2.1 : התנגדות פוליטית ומטריצת הכוחות והכוונות.
2.2 : התנגדות ההנהלה ופתיחת הענף לתחרות.
2.3 : החשש מפני שוק הון חלש והתנהגות מניית "בזק".
2.4 : סמכויות הגוף המפריט.
2.5 : קביעת מחיר גבוה מדי לחברה המונפקת- בעיות אמינות.
2.6 : התנגדות העובדים.
3. סיכום - האם הופקו לקחי הניסיון העולמי בהפרטת "בזק"
רשימה מקורות ביבליוגרפיים

מקורות:

אקשטיין, ש. , זילברפרב ב. צ. , רוזביץ ש. (1998), הפרטת חברות בישראל ובעולם, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
הוידה ר., רהב א. (אוקטובר 1998) ,דו"ח הועדה לקידום שירותי האינטרנט בישראל, משרד התקשורת (אוקטובר 1998), תל-אביב.
ניצני, י' (1996), תהליך ההפרטה - ניהול בתנאי אי-ודאות, ניהול, אוקטובר 1996, תל אביב.
רפואה, ז' (1988), האוצר פועל חד-משמעית להפרטה, רבעון לכלכלה (אפריל, 1998), תל-אביב.
רשות החברות הממשלתיות - דין וחשבון לשנת 1993, ירושלים.

תגים:

הון · ממשלתי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הפרטת חברות בישראל ובעולם ובחינת תהליך הפרטת חברת "בזק"", סמינריון אודות "הפרטת חברות בישראל ובעולם ובחינת תהליך הפרטת חברת "בזק"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.