היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 78
עבודה מס' 66216
בחינת מקורות עוצמ התנועה לפי שלושה פרמטרים: 1. תמיכה בינ"ל; 2. הון; 3. כוח אדם.
1,487 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 64317
העבודה מתארת את שוק המעו"ף בבורסה לני"ע בת"א ואת הסיבות העיקריות לחוסר השכלול בשוק ההון בישראל.
4,964 מילים (כ-15.5 עמ'), 7 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61781
2,500 מילים (כ-7.5 עמ'), 17 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66294
באיזו מידה ישנה השפעה של אירועים חריגים על ערך המנייה והיקף המסחר בשוק ההון.
12,492 מילים (כ-38.5 עמ'), 43 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 66303
סקירת דו"ח ועדת בכר, ניתוח, בחינת השפעותיו על שוק ההון מנקודת מבט ב-2007.
4,798 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62418
דיון על הקשר בין הון חברתי לגלישה באינטרנט.
3,321 מילים (כ-10 עמ'), 20 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 62242
"תקופת המעבר" - 1989-1994
9,204 מילים (כ-28.5 עמ'), 14 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66377
ניתוח המאפיינים של היזם.
4,523 מילים (כ-14 עמ'), 10 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 65992
השוואה סטטיסטית בין שלוש קרנות והתפלגות ביצועיהן הנאמנות לשוק ההון תוך שימוש בנתונים אמפיריים, בתקופה שבין אפריל 2000 למרץ 2004.
12,072 מילים (כ-37 עמ'), 12 מקורות, 447.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 78