היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66602
סיכום תמיציתי של פעילות בנק ישראל.
1,705 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 64740
בחינת יעילותו של שוק ני"ע הישראלי באמצעות בדיקת תגובת מחירי המניות בתל אביב לפרסום הריבית ע"י נגיד בנק ישראל.
10,198 מילים (כ-31.5 עמ'), 11 מקורות, 542.95 ₪
עבודה מס' 63587
הדרכים בהן בנק ישראל יכול לפעול בכדי לסייע בהשגת יעדי המדיניות הכלכלית.
1,689 מילים (כ-5 עמ'), 5 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 65025
מטרתה של המדיניות המוניטרית והאמצעים בהם משתמש בנק ישראל כדי להשיג את יעדי המדיניות זו.
2,788 מילים (כ-8.5 עמ'), 4 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66422
תפקיד בנק ישראל כמנהל המדיניות המוניטרית בישראל.
2,769 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 64924
המדיניות המוניטרית של בנק ישראל במסגרת התוכנית ליציאה מהמיתון והמלחמה באינפלציה, בהתמקדות על הריבית ושער החליפין.
3,057 מילים (כ-9.5 עמ'), 7 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 31436
תפקידיו וסמכויותיו של בנק ישראל, מכשירים פיננסים של הבנק, היחסים עם הממשלה ודרכי העידוד שלו בפעילות יזמית במשק.
5,738 מילים (כ-17.5 עמ'), 6 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 40681
תפקידי הבנק, דיון במאמרים: תאוריה של מדיניות מוניטרית במודל של שיעורים, אמינות מול אמינות של מדינאי, ובנק מרכזי.
9,550 מילים (כ-29.5 עמ'), 8 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 66562
המדיניות ההומניטרית הנהוגה ע"י הבנק.
2,702 מילים (כ-8.5 עמ'), 4 מקורות, 144.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100