היישום אינו מחובר לאינטרנט

בעיית הנציג ומנגנוני בקרה ופיקוח בחברה

עבודה מס' 067498

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצורך במנגנונים בקרה ופיקוח בחברות השונות והאפקטיביות של מנגנונים אלה, תוך התייחסות למנגנונים הקיימים, מהותם ותרומתו של כל אחד מהם לבקרה ופיקוח על חברה.

4,157 מילים ,13 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת במנגנוני בקרה ופיקוח בחברה. העבודה מסבירה את הצורך במנגנונים אלו ומהם המנגנונים הקיימים, מה מהותם ומה תרומתו של כל אחד מהם לבקרה ופיקוח על חברה. בעבודה נבחנת השאלה: האם מנגנוני בקרה והפיקוח הקיימים אפקטיביים מספיק בהתמודדות עם בעיית הנציג? ואם לא אז מה ניתן לעשות עוד בנושא?

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. הצורך במנגנוני בקרה ופיקוח
3. דירקטוריון ווועדת ביקורת כמנגנון פיקוח על ההנהלה הפעילה
4. דח''צים והמבקר הפנימי כאורגני פיקוח נוספים בחברות ציבוריות
5. רואה חשבון המבקר כאורגן חיצוני המבקר את דוחותיה הכספיים של החברה
6. אפקטיביות של מנגנוני בקרה ופיקוח בפועל
7. סיכום ומסקנות
8. רשימה ביבליוגרפית

הערת מערכת: בעבודה לא צויינו מראי מקום.

קטע מהעבודה:

פרטים בעלי הון שרוצים בעזרת פעילותם העסקית להגדיל את עושרם ביתר יעילות מאשר תשואה שיוכלו להשיא לבדם מאגדים את פעילותם בצורת תאגיד (לרוב) -חברה. ואכן צירוף משאבים משותפים של בעלי הון מגשים מטרה זו עבורם, היות והתאגדות זו מקטינה לבעלי הון את עליות העסקה, מאפשרת התמחות וניצול יתרון יחסי של כל בעל הון בחברה, מנצלת יתרונות לגודל ומגבירה יעילות בפעולות העסקיות. עם ההתאגדות נוצרת ישות חדשה שמוזרמים אליה משאבים כלכליים. מרגע שהמשאבים הכלכליים נתונים לבעלותה, או לחזקתה של החברה, הרי שהחברה היא הישות המשפטית הנהנית מן הסמכות לנהל את משאביה, ולא עוד הפרטים הטבעיים העומדים מאחורי מסך ההתאגדות. במסגרת החברה הפרטים השולטים בנכסי החברה (מכוח תפקידיהם ומעמדם במסגרת האורגנים של החברה) - הם נפרדים, ולא זהים לבעליה של החברה.

תגים:

בקרה · פיקוח · ן ועדת ביקורת · מבקר פנימי · דירקטור חיצוני · דח''ץ · רואה חשבון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בעיית הנציג ומנגנוני בקרה ופיקוח בחברה", סמינריון אודות "בעיית הנציג ומנגנוני בקרה ופיקוח בחברה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.