היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 34
עבודה מס' 65453
כיצד השפיע המשא ומתן הטרילטראלי החשאי בין לוב, ארה"ב ובריטניה על החלטתה של לוב לזנוח מסלולי פיתוח נשק בלתי קונבנציונאלי ב-19 בדצמבר 2003?
4,375 מילים (כ-13.5 עמ'), 45 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61293
בחינת מבנה החברה ותהליכי התכנון והבקרה בה.
5,338 מילים (כ-16.5 עמ'), 3 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 65905
הערכת הגורמים מאחורי הבקרה והתפעול במסעדת 'קפה מצדה', כארגון שהוא חלק מתעשיית התיירות והשירותים.
9,642 מילים (כ-29.5 עמ'), 18 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60409
טיבם ומשקלם של התהליכים השונים במדורי התא השונים בייזום, הוצאתו לפועל ובקרת תהליך השמדת הר.נ.א המוטנטי - NMD.
3,508 מילים (כ-11 עמ'), 2 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 60304
אפיון החלבון הקושר דנ"א חד-גדילי בשמר Rpa החלבון.
2,822 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 50773
סקירת בפרוייקט עצמו, הגורמים המעורבים בו והמשמעויות שלו.
2,021 מילים (כ-6 עמ'), 4 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 50833
תיאור של שלבי התכנון, המטרות, התקצוב, דרך הביצוע ואמצעי הבקרה וההערכה של השתתפות ביה"ס ב"מצעד החיים".
4,315 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61897
על השמנת יתר בעולם המערבי ועל חשיבותה של פעילות גופנית
2,730 מילים (כ-8.5 עמ'), 1 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 61979
סקירת תהליכי התכנון, הביצוע והבקרה של הפעילות הבית ספרית.
3,040 מילים (כ-9.5 עמ'), 8 מקורות, 289.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 34