היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניהול פיננסי במערכת החינוך - נסיעה לפולין

עבודה מס' 050833

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור של שלבי התכנון, המטרות, התקצוב, דרך הביצוע ואמצעי הבקרה וההערכה של השתתפות ביה"ס ב"מצעד החיים".

4,315 מילים ,11 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
מבוא
סקירה ספרותית
תכנון הטיול
חישוב נקודת האיזון
תקציב הכנסות והוצאות
שלב הבקרה
דיון וסיכום
מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
נספח - שאלון לתלמיד

טבלאות ותרשימים
טבלה מס' 1 - הצעות לתקצוב
טבלה מס' 2 - הקצאת משאבים
טבלה מס' 3 - חלוקת תפקידים
טבלה מס' 4 - תחזית דוח תזרים מזומנים
טבלה מס' 5 - מדידת תועלתיות
טבלה מס' 6 - סיכום

מבוא
בית הספר בו אני עובדת מזה כ-25 שנה הינו בית ספר על יסודי (חטיבה עליונה בלבד) המכין את תלמידיו לקראת תעודת בגרות על פי תכניות משרד החינוך. מקצועות ההגברה הם בתחומים טכנולוגיים על פי המגמות השונות.
בבית הספר 12 כיתות תיכוניות בארבע מגמות מקצועיות וכתת שילוב במסגרת פרוייקט היל"ה. בית הספר קולט מדי שנה 160 תלמידים חדשים לכתות י'.
תלמידים אלו מגיעים לבית הספר לאחר שלא התקבלו לחטיבות העליונות של בית ספרם.
בתעודותיהם של התלמידים, מספר ניכר של ציונים שליליים ורבים מהם למדו בחטיבות הביניים בהקבצות ב' ואף ג'. ועדת הקבלה של בית הספר נוטה להעדיף תלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה והתנהגות תקינה, גם אם הישגיהם נמוכים.
התלמידים מגיעים ממספר חטיבות ביניים ודרוש מאמץ רב לאינטגרציה חברתית ולימודית בשנה"ל הראשונה. הפער בין מצבם של רבים מן התלמידים לבין הנדרש מהם במסלול לבגרות הוא גדול מאד. ובכל זאת כדי לאפשר פתיחת דף חדש, ההוראה מתבצעת בכתות הטרוגניות, כאשר כולן במסלול לבגרות מלאה.
התלמידים מאופיינים :
א. ברמת לימודים בינונית ואף נמוכה מזו.
ב. מספר רב של לקויי למידה.
ג. אחוז גבוה מאד של בעיות אישיות ומשפחתיות.
ביה"ס מגלה גמישות במגמות הלימוד בביה"ס ושינה והוסיף מגמות על פי הצרכים והביקוש.

מאז שנות השמונים יוצאות קבוצות של נוער מבתי הספר בארץ לביקורים בפולין.
במסגרת ביקורים אלה הם מתחקים אחר החיים היהודיים ומבקרים באתרי ההשמדה, שהחריבו קהילות יהודיות שלמות במזרח אירופה ובמערבה. מצעד החיים השנתי, של נוער יהודי מהארץ ומהתפוצות, משלב ביקור בשטח מחנה אושוויץ וימי שהות בארץ של הנוער מהתפוצות.
בית הספר שלנו החליט להצטרף לבתי הספר בארץ השולחים משלחות למצעד החיים, ובעבודה זו אתאר את שלבי תכנון המטרות , תקצוב הטיול, דרך הבצוע ואמצעי הבקרה וההערכה.

מקורות:

איינהורן,ר.(1997) תמחיר להלכה ולמעשה, צ'ריקובר, תל-אביב.
בר ישי,ח.,(1997) בתוך:קשתי י., אריאלי מ.,שלסקי ש., (עורכים) לקסיקון החינוך וההוראה. "רמות" - אוניברסיטת תל-אביב.
גולדשמיט, י., (1990) תורת התמחיר והתקציב - הבטים חשבונאיים , כלכליים והתנהגותיים. חשב:היחידה הבינקיבוצית לשירותי ניהול.
גלוברזון,ש., שטוב,י. (1992) ניהול פרוייקטים , צ'ריקובר, תל-אביב.
סובר ג., בראון ר., (1977). תקצוב בשיטת אפס - כללים ולקחים ראשונים. בתוך: ניהול פיננסי (קורס 1101) אביב 2000. שלוחת אוניברסיטת 'דרבי' בישראל
צדוק מ., (1988) כוונים אפשריים בתיקצוב מערכת החינוך. בתוך: ניהול פיננסי (קורס 1101) אביב 2000. שלוחת אוניברסיטת 'דרבי' בישראל.
פלדבוי, ז. (1998) חשבונאות ניהולית תמחיר, הוצאת פז, תל אביב.
קולא ע.,גלובמן ר., (1994). להיות מנהל ולהצליח. אבן יהודה:רכס
Glover, D.(1996) . Linking Budgeting to Educational Objectives.
Herzlinger, R. Nitterhouse, D. (1994) Financial Accounting and Managerial Control for Nonprofit Organizations, South-Western Publishing/
Levacic, R. (1995) Local Management of School, Open University Press.

תגים:

בית · ספר · הרצלינגר · טיול · פלדבוי · גולדשמיט · תקציב

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניהול פיננסי במערכת החינוך - נסיעה לפולין", סמינריון אודות "ניהול פיננסי במערכת החינוך - נסיעה לפולין" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.