היישום אינו מחובר לאינטרנט

מימון וניהול פיננסי: השפעת המצב הכלכלי על שיעורי הפריון במדינות ה-OECD

עבודה מס' 070406

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה תאורטית וניתוח סטטיסטי.

12,792 מילים ,22 מקורות ,2016

תקציר העבודה:

מטרת העבודה שלפנינו היא לבדוק כיצד ועד כמה המצב הכלכלי במדינה משפיע על שיעורי הפריון. המצב הכלכלי מורכב בעיקר מ-3 פרמטרים: שיעורי צמיחה, רמת אבטלה ותמ"ג לנפש, שהם המשתנים המסבירים, והמשתנה הנוסף המוסבר הוא שיעור הפריון.
בתחילת העבודה ניתנת סקירה של מחקרים, הדנים בהשפעת מצב הכלכלה על שיעורי הפריון. מצבה הכלכלי של מדינה משפיע על הרבה מאוד פרמטרים, ובתוכם על התרבות ותכנון חיי המשפחה. בספרות נמצא, שישנם דעות שונות בנידון. למשל: מצד אחד טוענים דיילן ואחרים, שכאשר תנאי הכלכלה טובים שיעורי הפריון עולים, אך במצבים של מיתון או משבר הם יורדים (Dilan et al., 2010). מצד שני, טוען החוקר ג'ונס ששיעורי הילודה הינם גבוהים במדינות עצמם, כשיש בהם גיוון אתני ו/או המוסדות חלשים. כמו כן, קבוצות אתניות יכולות לכפות שיעורי פריון גבוהים בקרב משקי הבית המרכיבים אותן באמצעות נורמות חברתיות. לפיכך, הגורמים לפוריות גבוהה עלולים להיות פוליטיים ולא רק כלכליים (Janus, 2011).
בהמשך העבודה מפורטים המרכיבים השונים הכלולים בכלכלת מדינה ומשתנה הפריון במדינות השונות. נבחנה השאלה, כיצד מעריכים כלכלה של מדינה ואיך היא משפיעה על התרבות, על האנשים במדינה ועל מגמות הילודה במשך השנים. הרצון להביא ילדים לעולם הינו משהו טבעי הטבוע באדם, והוא רצון להמשיך את הדורות ולחנך את הדור הבא על פי ערכים, שבהם האדם מאמין. מכל מקום, כיום ישנם אנשים רבים שחושבים אחרת ולא רואים סיבה מספיק טובה כדי להביא ילדים או לחילופין להביא יותר מילד או שניים. הללו טוענים, בין היתר, שהבאת ילד לעולם גורמת להוצאות משק בית גבוהות יותר, הורדת שעות והפחתת משכורת בעבודה ויוצרות בעיות כלכליות. ברם, למרות שהם אינם משאירים אחריהם צאצאים, הם לא מוטרדים מהשאלה מי יטפל בהם עצמם, כשהם יזדקנו ויזדקקו לסיוע.
לאחר מכן מגיע שלב המחקר, הכולל שימוש בנתונים ממספר אתרים וקבצים כלכליים שנאספו בחודשים מרץ ואפריל, לגבי 4 משתנים ו-30 מדינות ב-OECD, על פני השנים 1961-2014. לצורך בדיקת המחקר נבדקו הנתונים על ידי רגרסיה, כדי לראות את השפעת שלושת המשתנים הכלכליים על משתנה הפריון. תוצאות העבודה מראות, כי אמנם המצב הכלכלי במדינות המתקדמות משפיע על שיעורי הפריון, אך מכל מקום רק משתני האבטלה והתוצר לנפש משפיעים באופן שלילי מובהק, ואילו למשתנה הצמיחה לא נמצאת השפעה מובהקת על שיעורי הפריון, הניתנת להוכחה. הלכך, במודל השפעת הכלכלה על הילודה מופיעים רק משתני האבטלה והתוצר לנפש.
לצורך המחקר נאספו נתונים עבור 30 מדינות ב-OECD בין השנים 1961 ועד 2014, לגבי שלושה משתנים בלתי תלויים: שיעורי צמיחה, רמת אבטלה, תמ"ג לנפש וכן עבור משתנה הפריון התלוי. נמצא, כי אמנם המצב הכלכלי משפיע על שיעורי הפריון, אך רק משתני האבטלה והתמ"ג לנפש משפיעים באופן שלילי מובהק, ואילו למשתנה הצמיחה לא נמצאת השפעה מובהקת, שניתן להוכיח ממנה על שיעורי הפריון.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות ומחקרים
3. הערכת כלכלה של מדינה
3.1 תוצר מקומי גולמי לנפש (תמ"ג לנפש)
3.2 קצב צמיחת הכלכלה
3.3 רמת אבטלה של מדינה
4. שיעורי הפריון
4.1 חשיבות ילודה למדינה
4.2 שיקולים כלכליים בהבאת ילדים, שיקולי זמן חופשי לצורך טיפול בילדים
4.3 גורמים המשפיעים על שיעור הפריון ב-OECD
4.4 מדיניות לעידוד ילודה
5. כלכלה וילודה במדינות ה-OECD
5.1 מדינות אירופה
5.2 ארצות הברית
5.3 מדינות נוספות
6. כלכלה וילודה בישראל
6.1 המשק בישראל
6.2 מצב הילודה בישראל
6.3 השפעה כלכלית על רמת הפריון
7. השפעת משבר 2008
7.1 השפעת המשבר על מדינות אירופה
7.2 השפעת המשבר על ארצות הברית
8. כלכלה וילודה בראייה כלל עולמית
9. לאור משבר המהגרים באירופה
10. תיאור הנתונים ושיטת המחקר
10.1 מתודולוגיה ומקורות הנתונים
10.2 מגמות במדינות ה-OECD על בסיס נתוני המחקר
10.3 סטטיסטיקה תיאורית
10.4 ממצאים
10.4 דיון ותוצאות
11. סיכום
12. ביבליוגרפיה
13. נספחים

קטע מהעבודה:

מצבה הכלכלי של מדינה משפיע על הרבה מאוד פרמטרים ובתוכם, על התרבות ותכנון חיי המשפחה. החוקרים מנסים להבין, מהם הגורמים המשפיעים על רמת הפריון לעלות או לרדת במדינות המפותחות, בפרט במצב של היום, בו רוצים להבין מדוע שיעורי הילודה יורדים פלאים (ראה תרשים 1). נשאלת השאלה, כיצד והאם משפיע המצב הכלכלי על שיעורי הילודה ותכנון גודל המשפחה במדינות מפותחות? מצד אחד, ניתן לחשוב שככל שמצב המשק טוב יותר, נוצרת אפשרות לגדל יותר ילדים ולתת להם חינוך וכל הנדרש בעבורם. מצד שני, כאשר מסתכלים על מדינות המערב ניתן להבחין די בבירור, שהמגמה בעשורים האחרונים היא להביא פחות ילדים, על אף שרמת החיים והיכולות הטכנולוגיות טובות בהרבה, ממה שהיו לפני מספר עשורים.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מימון וניהול פיננסי: השפעת המצב הכלכלי על שיעורי הפריון במדינות ה-OECD", סמינריון אודות "מימון וניהול פיננסי: השפעת המצב הכלכלי על שיעורי הפריון במדינות ה-OECD" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.