היישום אינו מחובר לאינטרנט

בעיית התלמידים החירשים ושילובם בכיתה הרגילה

עבודה מס' 061442

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודת מחקר הבוחנת את בעיית החירשות על היבטיה החברתיים ומשווה בין שתי קבוצות תלמידים - כאלה שלומדים בכיתה משולבת עם חרשים וכאלה שלא.

7,945 מילים ,14 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

בבואנו לדון בתיאוריות ומחקרים בתחום הפסיכולוגיה החברתית: בעיקר תפיסות חברתיות, מערכות-יחסים והשפעה חברתית. מצאתי לנכון לדון בנושא החירשות וכיצד היא נתפסת בעיקר אצל בני נוער.
פסיכולוגים חברתיים זיהו מספר עקרונות ומושגים אחרים שנראה כי הם שולטים באופן בו אנו מתייחסים לאנשים אחרים ביחסים בין-אישיים. עקרונות ומושגים בסיסיים אלה אפשרו לפסיכולוגים החברתיים לחזות מראש את התנהגויותינו בהקשרים בין-אישיים ספציפיים: משיכה בין-אישית; דעות קדומות\סטריאוטיפים; עמדות כלפי השונה.

מטרות ושיטת העבודה
להבנת בעיית החירשות על כל היבטיה החברתיים: אערוך דיון תיאורטי ויישומי לפי הפרקים הבאים:
1. הפרק הראשון מגדיר בכלליות את המושג "חירשות". באותו הפרק אציג גם את גיבוש האישיות של החרש על פי התיאוריה של בקר וגופמן, שני סוציולוגים שעסקו בגיבוש אישיותו של אדם חריג והשתלבותו בחברה הכללית-הנורמטיבית. אתאר אף את הקשיים של החרש, שהובילו אותו ליצור תת-תרבות.
2. בפרק השני אדון במחסום השפה של הנער החרש, אגדיר את המושג שפה, משמעות יחסי הגומלין עם שותפי התפקיד, על מנת להשתלב בחברה. העדר התקשורת מעכבת את השתלבותם של בני הנוער החרשים בהרבה מקומות ואירועים, בהם הם לא יכולים לקחת חלק במתרחש, כי אין ביכולתם להיות שותפים לכך.
3. בפרק השלישי אתאר את חיי החברה של הנערים והנערות החרשים: השתלבותם בחברה הרגילה, במקומות בילוי וחיי החברה שלהם, חיי עולם הדממה.
4. בפרק הרביעי אעסוק בתחום החינוך של בני הנוער החרשים, השתלבותם בבתי-ספר רגילים, בכיתות מיוחדות ואף בכיתות שילוב עם ילדים שומעים. אתאר את נכונות המורים לעזור לתלמידים החרשים ככל שבאפשרותם, ומאמציהם לגיבוש תוכניות לימוד מתקדמות לנערים ולנערות החרשים.
5. הפרק האחרון בסקירה התיאורטית, יעסוק בבני הנוער החרשים והשתלבותם כאזרחים רגילים בכל תחומי החיים. תחום אחד הוא התעסוקה, שם אדון במקצועות בהם רוב החרשים מתמחים ועוסקים בהם. עוד תחום לדוגמא הוא זכויותיהם של החרשים לפי הסעיפים בתקנון הממשלה ובסניפים לביטוח לאומי בישראל. בין היתר אתאר את השתלבותם של החרשים כמדריכים בקייטנות קיץ ואת התנדבותם לצה"ל.
6. אערוך מחקר השוואתי בין שתי קבוצות תלמידים מחטיבת הביניים מבית ספרי כאשר קבוצת תלמידים אחת לומדת ביחד עם ילדים חירשים במסגרת תוכנית שילוב הילד החריג בכיתה רגילה.
וקבוצת תלמידים שאינה לומדת עם תלמידים חירשים במסגרת השילוב. על מערך המחקר מטרתו ומהלכו אפרט בפרק האמפירי של עבודה זו, בו נעשה שימוש בשאלון עמדות.

תוכן העניינים:
מבוא
החרשים כתת-תרבות
מחסום השפה
חיי החברה של בני הנוער החרשים
בני הנוער החרשים כתלמידים בבתי ספר רגילים
בני הנוער החרשים כאזרחים "רגילים"
סיכום סקירת ספרות
מערך המחקר ומתודולוגיה
א. המניע לבחירת דרך היישום
ב. הנחת המחקר
ג. ההשערה
ד. הגדרת המשתנים
ה. אוכלוסיית המחקר
ו. כלי המחקר
ז. הממצאים
ח. סיכום הממצאים
סיכום העבודה
ביבליוגרפיה
נספחים

מקורות:

בן-ארזה, חנה. השפעת צורות תקשורת וקבלה הורית על דימוי עצמי והסתגלות חברתית של ילדים חרשים. ח"מ, חמו"ל, 1981.
ידין, צבי. השפעת המסגרות החינוכיות שלהחרשים על רמת שאיפתם ודימויים החברתי-אישי במגע עם שומעים. רמת-גן. חמו"ל, 1977.
כץ, שלמה. מחקר מעקב של בוגרי מסלולי לימוד והכשרה מקצועית על יסודית. ח"מ, חמו"ל, 1979.
ליפסון, שניאור. בריטניקה לנוער. י"ם, "בית ההוצאה הירושלמי", 1978.
מיסניק, אסתר. דימוי עצמי של בני נוער חרשים באוירת תקשורת וביחסי סביבה שונים במשפחה ובחברת בני הגיל. ת"א, חמו"ל, 1982.
משה ליסק, דנקן מיטשל. לקסיקון דביר לסוציולוגיה, הוצאת דביר בע"מ, 1984.
סלעי, יהודית. השתלבותם של חרשים בוגרי פנימיות בחברת השומעים. ח"מ, משרד הסעד, המחלקה למחקר, 1972.
פלאוט, אביבה. השפעת סוג המגע בין תלמידים שומעים וחרשים בבי"ס רגילים ועמדת המורה על קבלה חברתית של תלמידים חרשים ע"י חבריהם השומעים. רמת גן, חמו"ל 1977.
פיליפ סליזניק וליאונרד ברום. הסוציולוגיה - יסודות עקרונות וגישות. י"ם, 1987.
צרפתי, לינדה. חרשות - מסגרת לימודים - מושג עצמי והסתכלות. רמת גן, חמו"ל 1975.
שפירא יונתן ובן אליעזר אורי. יסודות הסוציולוגיה, י"ם, 1987.
אנו עוד נשמע. מתולדותיה ופעולותיה של אגודת החרשים בישראל. ח"מ, חמו"ל, 1950.
דש. האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת. ת"א.
הכשרת ליקויי שמיעה לעתודה בעולם הטכנולוגי. בת קול 9, 1990.
מהי שפה מרומזת. קול למורה. כרך 20, 1988.

תגים:

מוגבלות · מוגבלויות · אתנוצנטריות · תרבותית · חברות · חריגות · שפה · בית · שמע · הלן · קלר · מכשיר · שמיעה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בעיית התלמידים החירשים ושילובם בכיתה הרגילה", סמינריון אודות "בעיית התלמידים החירשים ושילובם בכיתה הרגילה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.