היישום אינו מחובר לאינטרנט

התהוות בעיית הפליטים הפלשתינים 1947 - 1949

עבודה מס' 020374

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת התפתחות בעיית הפליטים ומימדיה, המניעים לבריחה, דרכי הפליטים לאחר הבריחה וההשפעה על ההווה.

4,124 מילים ,10 מקורות

תקציר העבודה:

התהוות בעית הפליטים הפלסטינים
בשנים 1949 - 1947

ראשי פרקים -
1.מבוא ותמצית העבודה

2.התהוות הבעיה
כללי
הגל הראשון
הגל השני

3.דעת הקהל היהודית על הבריחה וגורמיה

4.דרכם של הפליטים לאחר הבריחה
כללי
ירדן
לבנון וסוריה
עראק וסעודיה

5.סיכום

6.בבליוגרפיה


מבוא ותמצית העבודה
בעית הפליטים הינה בעיה כואבת בכל העולם. בכל מקום בו אנו מוצאים פליטים
ישנה התערבות בנלאומית. העולם כולו נזעק למראה פליטים העקורים מאדמותיהם,
ולא תמיד משנה הסיבה. עדות נאמנה לכך אנו מוצאים בבעית הפליטים בעראק ובעית
הפליטים הפלסטינים. בעית הפליטים הינה בעיה כאובה ביותר בהתחשב בעובדה כי
לפליטים לא מפריעה רק בעית עקירתם מהאדמה כי אם גם בעית קיום יומיומית.
הפליטים הפלסטינים הינם למעשה פליטי מלחמה אשר ברחו עוד במלחמת הקוממיות
ולא ניתן להם לשוב לאדמתם. מנינם אינו ברור, כל אחד ומקורותיו הוא, אולם מכל
מקום, ברור הוא כי הם לא היו מעטים ובעיתם קיימת עד היום.
התקופה הנסקרת היא התקופה של הולדת מדינת ישראל,לאחר 2000 שנות גלות.
העם חוזר לאדמתו ועל פי החלטת האומות המאוחדות יש לכונן מדינה עברית בארץ
ישראל. השאלה היא על חשבון מי וכמה. הערבים מתנגדים להחלטה ופותחים
במלחמה אשר תחילתה בשנים קודמות: עוד במאורעות תרפ"ט הם הוכיחו על
כוונותיהם.
המלחמה היתה עקובה מדם ובמהלכה היו מספר ארועים אשר המריצו את הערבים
לעזוב את הארץ. אולם את שורש בעית הפליטים ניתן לראות במדיניות הישוב היהודי
דאז ושל ראשו, דוד בן-גוריון, אשר העדיף את ההפרדה בין האוכלוסיה היהודית
והערבית.
ההעדפת ההפרדה הזאת תוך העדפת הענין הלאומי על הענין המעמדי, שימשה יסוד
בלתי משתנה בכל תפיסותיו ותוכניותיו בכל תחומי החיים המדיניים של בן-גוריון. בן
גוריון הודה שהמאורעות הם שדחפו והמריצו אותו לחדד מאוד את השאלה הפוליטית
של יחסינו עם הערבים ולהגות תוכנית שתביא לפתרונה.
מטרת עבודתי זו היא לסקור את התפתחות בעית הפליטים ואת מימדיה. העבודה
תתמקד בשנים 1949-1947 שהן תחילת הבעיה. העבודה תספק נתונים על: כמות
הבורחים, המניעים לבריחה, וסממני התופעה הכללית של בריחת הערבים. כמו כן
תסקור העבודה את מגמת פניהם של הבורחים ותוצאות הבריחה (שחלקן ניכרות עד
היום).
העבודה תראה כי בעית הפליטים הינה בעיה שנוצרה כבדרך אגב ולא במתכוון וכי
הדעות לגבי חומרת הבעיה ודרכי פיתרונה הינן רבות.
העבודה מסתמכת על כתבי עת וספרות עניפה אשר נכתבה על הנושא.

מקורות:

אפרת מ, הפליטים הפלסטינים מחקר חברתי וכלכלי , חיבור לתואר שני, אוניברסיטת תל-אביב, 1976.
"הפליטים הערבים", סקירה חודשית, דצמבר 1957.
מוריס בני , לידתה של בעית הפליטים הפלסטינים , תל-אביב, 1986.
שגב תום, 1949, הישראלים הראשונים, תל-אביב, 1987.
שילוח צבי, בריחת הערבים והתיחסות היהודים אליה, כיוונים 1985, עמודים 147 ואילך.
BRUHMS F.C A STUDY OF ARAB REFUGEE ATTITUDES, MEADLE EAST J. 1955, 12.
CHALINIAD G. THE PALESTINIAN RESISTENCE ,AUSTRALIA,1972.
KREIZMAN B.D ARAB REFUGEES ,LONDON, 1970.
SCHECTMAN J.B. THE ARAB REFUGEE PROBLEM,N.Y. 1952.

תגים:

מדינת · הקמת · מלחמת · המערבית · עיראק · לבנון · מצרים · פלסתינים · ישראל · סעודיה · הגדה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התהוות בעיית הפליטים הפלשתינים 1947 - 1949", סמינריון אודות "התהוות בעיית הפליטים הפלשתינים 1947 - 1949" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.