היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67305
השלכות היסטוריות, חברתיות ודתיות על החברה הישראלית כמדינה יהודית ודמוקרטית.
7,519 מילים (כ-23 עמ'), 60 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 69931
מי היה אקטיבי יותר בכינון היחסים בין מדינות אפריקה לישראל ומה היו המניעים לכינון היחסים/אי כינון היחסים?
8,350 מילים (כ-25.5 עמ'), 30 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 66714
ניתוח השאלה תוך התייחסות לשתי תיאוריות מרכזיות ביחב"ל: ניאו ריאליזם התקפי (מירשהיימר וולת'ורות') ומודל לקבלת החלטות (אליסון).
5,122 מילים (כ-16 עמ'), 16 מקורות, 207.95 ₪
עבודה מס' 62847
המתח הקיים בין ההגדרה "מדינה יהודית" ובין ההגדרה "מדינת כל אזרחיה".
6,335 מילים (כ-19.5 עמ'), 26 מקורות, 410.95 ₪
עבודה מס' 23016
רקע והגדרות, המדינה מההיבטים הדתי, הלאומני והלאומי ומעמדם של בתי המשפט.
7,808 מילים (כ-24 עמ'), 25 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 21213
חשיבותה, מטרתה תוך התייחסות למערכת הביטחון, דוג' לליקויים ותיקונם בעבר ובהווה.
9,224 מילים (כ-28.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67428
מדיניות "העמימות הגרעינית" - מטרותיה והישגיה במבחן הזמן בעיני מצרים וסוריה
11,215 מילים (כ-34.5 עמ'), 8 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65985
באילו תנאים - כפגיעה בבטחון המדינה - עשויה המדינה לפגוע בערכי היסוד של משפט זכויות האדם: בחופש הביטוי?
11,255 מילים (כ-34.5 עמ'), 64 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 60144
העבודה מנתחת את השפעתו של הדימוי הגרעיני של מדינת ישראל על מדינות העולם הערבי והעומדים בראשן משנות ה-60 ועד מלחמת המפרץ תוך דיון באבני הדרך המרכזיות ומשמעותן.
11,715 מילים (כ-36 עמ'), 41 מקורות, 373.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100