היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 20
עבודה מס' 69389
עבודה המסבירה באופן מפורט את רובדי הדין החל בשטחי הגדה המערבית (יהודה ושומרון) ובמזרח ירושלים וכיצד שימשו אלו לצורך השתקת הביטוי הפוליטי הפלסטיני בכלל, ומאז שנת 1967 בפרט.
8,752 מילים (כ-27 עמ'), 56 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 62232
התייחסותן של ההלכה ושל האתיקה המערבית בת ימינו לסוגיה.
4,756 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 60577
האם קיימת הצדקה להפקעת קרקעות בגדה המערבית, גם כשמדובר בשיקולים ביטחוניים?
13,021 מילים (כ-40 עמ'), 30 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 40427
פרויד ותורת ההכרה,דעתם של פילוסופים מערביים, הפילוסופיה ההודית-בין מציאות לחלום וה"אני והחלום".
4,758 מילים (כ-14.5 עמ'), 7 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 20470
2,559 מילים (כ-8 עמ'), 11 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 61912
בחינת סיקור של פיגוע בעיתון וניתוח אחת מתכניות "משעל חם".
4,375 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 67399
יחסו של האדם אל הטבע הוא פועל יוצא של חברה אי שוויונית, פערים חברתיים והקפיטאליזם. סקירה דרך משנתו של מרקוזה והחינוך הסביבתי הכלל עולמי.
10,534 מילים (כ-32.5 עמ'), 30 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64013
עבודתה של קרסנר במשך השנים, הגורמים שהשפיעו על יצירותיה והאירועים שעברה ונתנו בה את חותמם.
4,920 מילים (כ-15 עמ'), 4 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 62257
כיצד התרבות האינדיבידואלית משפיעה על מו"מ בינלאומי ומכוונת אותו.
1,385 מילים (כ-4.5 עמ'), 6 מקורות, 155.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 20