היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 27
עבודה מס' 60992
האם עשויה יזמות לתרום להתמודדות עם בעיות אבטלה בפריפריה וכיצד תבוא לידי ביטוי תרומה זו?
6,832 מילים (כ-21 עמ'), 38 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 23009
העיר פירנצה, יחסי הגומלין בין בעלי העושר לאוכלוסיה, בנק מדיצ'י והמעמדות.
4,647 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 65593
מחקר איכותי שנערך על אוכלוסיית מורים בבית הספר היסודי.
9,867 מילים (כ-30.5 עמ'), 19 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61677
היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
8,059 מילים (כ-25 עמ'), 19 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 21163
סקירת תולדות האנטישמיות משלהי המאה ה-19 ועד עלית הנאצים. הסיבות והתפתחות תורת הגזע.
6,805 מילים (כ-21 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64919
האם מיזוג או רכישה בין חברות תוביל להתחזקות החברה המאוחדת? הצעת מחקר
2,195 מילים (כ-7 עמ'), 25 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 50870
בדיקת הסביבה העסקית לפי מודלים וביצוע מחקר שוק באמצעות שאלון.
2,772 מילים (כ-8.5 עמ'), 4 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60704
בחינה כללית והתמקדות במיכשור החד והחותך כגון הסקלפל.
4,270 מילים (כ-13 עמ'), 5 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 61310
ניתוח ארגונומי של מכשיר מיקרוגל.
2,677 מילים (כ-8 עמ'), 3 מקורות, 289.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 27