היישום אינו מחובר לאינטרנט

מיזוגים כמכשיר להגדלת ערך חברות

עבודה מס' 061677

מחיר: 470.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

8,059 מילים ,19 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

בעבודה זו אבחן את טכניקת מיזוג החברות כמכשיר להעלאת ערכן. שטרן (תש"ן) מציין כי טכניקת המיזוג הינה טכניקה מועדפת לרכישת חברה, שכן על ידי המיזוג, שבו מתבצע התשלום באמצעות מניות של החברה הרוכשת, לא נפגע מאגר המזומנים של החברה וכן ניתן לייעל אותה על ידי ריכוזן של פונקציות כפולות תוך צמצום כוח אדם ומשאבי שיווק שאינם נחוצים בפונקציות אלו. מטרתה של העבודה הינה לברר מה מבין סוגי המיזוג הקיימים, אכן מהווה מכשיר להגדלת ערכה של חברה, שכן קיימות גם אפשרויות מיזוג שאינן מגדילות את ערך החברות המתמזגות, אלא משרתות אינטרסים צרים של ההנהלה ולחילופין מונעות על ידי החלטות שגויות, כאשר בסופו של דבר התוצאה הינה הפסד או לחילופין דריכה במקום ולא השבחתה והעלאת ערכה של החברה הממוזגת לטובת בעלי המניות ( Berkovitch & Narayanan, 1993).

חשיבותה של עבודה זו הינה באבחנת המניע המרכזי העומד מאחורי השתלטותה של החברה הקולטת על חברת היעד. ברקוביץ' ונאריננאן (שם) מזהים שלושה מניעים עיקריים העשויים להוות את המניע להשתלטויות על חברות: המניע הסינרגטי, מניע הסוכן ומניע הגאוותנות והלהיטות. הם קובעים כי כאשר המניע להשתלטות על חברה הוא המניע הסינרגטי ערך החברה יעלה; כאשר המניע להשתלטות הוא מניע הסוכן, המאופיין במימוש אינטרסים עצמיים, ערך החברה ירד; כאשר ההשתלטות נובעת ממניע הגאוותנות, המאופיין בעודף ביטחון, לא יחול בדרך כלל שינוי בערך החברה. קביעתם זו של ברקוביץ' ונאריאנאן, נכונה לגבי השוק האמריקאי והחשיבות שבמחקרי הינה בחינת תוצאות המיזוגים בשוק הישראלי.

תוכן העניינים:
א. מבוא
ב. היבטים תיאורטיים
1. סקירת ספרות
2. היבטים מוסדיים
2.1 התרחבות והתייעלות
2.2 פיתוח על חשבון מיסוי
2.3 גלובליזציה
2.4 הישרדות
2.5 אינטרסים של המנהלים
3. מיזוג חברות - מהות, טכניקה וסוגי מיזוגים
3.1 הגדרת המיזוג
3.2 טכניקת המיזוג
3.3 יתרונות וחסרונות
ג. הצגת המודל והשערות המחקר
1. השערות המחקר
2. הצגת המודלים
ד. היבטים אמפיריים
1. בחירת המדגם
2. מתודולוגיה
3. ניתוח התוצאות
4. מסקנות
ה. סיכום
ו. ביבליוגרפיה

מקורות:

בבצוק, א. ופרוקצ'יה, א., "רכישת חברות", עיוני משפט י"ג, התשמ"ח, עמ' 71-92.
בקר, ד., (2000), חיסול והחייאה של חברות - תוספת, פרלשטיין-גינוסר, תל אביב.
הדס, ג., "מי ישרוד", The Marker 1, 2001, עמ' 46-52.
מדריכי סחירות, (1995-2001), הבורסה לניירות ערך, תל אביב.
סימנובסקי, ש., (2001), שוק ההון 2000, מיטב, תל אביב.
פרץ, ס., "דירקטוריון בנק הפועלים אישר את המיזוג עם בנק אמריקאי ישראלי", הארץ, 16.3.1999, עמ' ג3.
צדקה, א., רזין, א., שיינין, י. ופרלמן, מ., "מונופולים ומיזוגים בתנאי חשיפה", רבעון לכלכלה 152, 1992, עמ' 53-68.
ציטרין, ב., "רכישת חברה בהפסדים - מתי העסקה מלאכותית", הארץ, 13.2.2000, עמ' 11ג.
רוזמן, ע., (1999) בעלי מניות בחברה, הוצאת המחבר, תל אביב.
רוזן, א., "כלכלה סכיזופרנית", גלובס, 1.1.99, עמ' 13.
ריטוב, ת., "היתרון שמור למיזוגים", ביטוח, נובמבר 2001, עמ' 16-17.
שטרן, י., "מיזוג חברות בישראל", משפטים כ', תש"ן, עמ' 73-117.
Berkovitch, E. Narayanan, M.P., "Motives for Takeovers: An Empirical Investigation", Journal of Financial and Quantitative Analysis 28(3), 1993, pp. 347-362.
Bowen, M., (1995), The Law of Private Companies, Sweet Maxwell, London.
Brenner, R., (1990), Rivalry: In Business, Science, among Nations, Cambridge University Press, Cambridge.
Fischer, S., Dornbusch, R. Schmalensee, R., (1988), Economics, McGraw-Hill, New York.
Lichtenstein, A., "The Organization of Industrial Production in Israel from Diversity to Convergence", International Journal of Urban and Regional Research 19(3), 1995, pp. 423-433.
Mirman, L.J., Tauman, Y. Zang, I., (1984), Cooperative Behavior in a Competitive Market, The Israel Institute of Business Research, Tel Aviv.
Schmid, H., "Merging Nonprofit Organizations: Analysis of a Case Study", Nonprofit Management and Leadership 5(4), 1995, pp. 377-391.

תגים:

השתלטות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מיזוגים כמכשיר להגדלת ערך חברות", סמינריון אודות "מיזוגים כמכשיר להגדלת ערך חברות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.