היישום אינו מחובר לאינטרנט

תוצאות מיזוגים ורכישות של חברות בישראל

עבודה מס' 069982

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר שבין הזמן שחלף ממועד הרכישה לבין השינוי במחיר המנייה של החברות הרוכשות.

3,275 מילים ,6 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

העבודה שלפניכם תעסוק בנושא המיזוגים והרכישות בישראל ובפרט בנושא הקשר שבין הזמן שחלף ממועד הרכישה לבין השינוי במחיר המנייה של החברות הרוכשות.

בישראל תופעה זו של מיזוגים ורכישות הינה "צעירה", באופן יחסי, למקובל בעולם העסקי הגלובאלי. תופעת המיזוגים והרכישות מזוהה בעולם כמתרחשת בגלים החל מתחילת המאה.
כמובן שלכל שוק יש מאפיינים ייחודיים לו, בישראל עסקאות מעין אלו הן בעלות אופי שונה בשל ייחודיות המשק הישראלי ומאפייניו כגון שוק קטן באופן יחסי, ריכוזיות גבוהה, תעשייה צעירה ועוד.
שאלת המחקר אותה ברצוני לבחון היא האם קיים מתאם חיובי בין שיעור השינוי במחיר המנייה של החברות הרוכשות לתקופה שחלפה ממועד הרכישה.
בחרתי להתמקד בעבודה זו בשאלת הרווחיות שהציגו החברות הנרכשות דווקא לאחר הרכישה, למרות שיש עולם שלם שניתן לחקור בנושא זה של מיזוגים ורכישות כגון, הסיבות שמובילות חברות לבצע רכישות, אילו חברות הן מועמדות טובות יותר להשתלטות, רווחיות החברה הרוכשת לאחר הרכישה ועוד.

שיטת המחקר שנבחרה היא רגרסיה רב משתנית לכל שנה בנפרד. עבור שנת הרכישה בנפרד ועבור כל שנה שלאחריה עד השנה הרביעית שלאחר מועד הרכישה.

אני מצפה כי תוצאות המחקר יראו כי לא קיימת עקביות בתוצאות של עסקאות מיזוג ורכישה שבוצעו בישראל, וכי לא קיים מאפיין אחד שעל פיו ניתן להגדיר אם עסקאות מסוג זה יהיו מוצלחות או לא. לדעתי קיימים גורמים חיצוניים ופנימיים רבים אשר להם השפעה סינרגטית בנוגע לתשובה לשאלה האם קיים קשר חיובי בין מחיר המנייה של החברה הרוכשת לבין הזמן שחלף ממועד הרכישה.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירה ספרותית
2.1 רקע
2.2 המניעים לביצוע עסקאות מיזוג ורכישה
2.3 תוצאות מחקרים
3. שאלת המחקר והשערת המחקר
4. שיטת המחקר
4.1 המדגם
4.2 מתודולוגיה
5. הגדרות משתנים
6. ממצאים
7. דיון ומסקנות
8. ביבליוגרפיה
9. נספחים

קטע מהעבודה:

תופעת המיזוגים והרכישות היא אחת מן התופעות הכלכליות המרכזיות בעולם העסקי יותר מעשור.
Marina Martynova, Sjoerd Oosting, Luc Renneboog (2006) מציינים כי בעשור האחרון היקפם של עסקאות מיזוגים ורכישות שבוצעו בשוק האירופאי עלה בצורה ניכרת וכי בשנת 1999 היה היקפם 1.4 טריליון דולר! ובכך השתווה להיקף העסקאות בארה"ב, שעד אז הייתה מובילה בהיקפי העסקאות שבוצעו.

תגים:

מיזוגים ורכישות · מחיר המניה · שוק ההון · רווחיות מיזוגים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תוצאות מיזוגים ורכישות של חברות בישראל", סמינריון אודות "תוצאות מיזוגים ורכישות של חברות בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.