היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65148
הקשר בין מחיר הנפט ועקומת פיליפס במשק הישראלי
1,225 מילים (כ-4 עמ'), 3 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 66734
סקירה תמציתית של פילוח השוק, מיצוב, תהליך תמהיל השיווק (מדיניות מוצרים, מחירים) צינורות שיווק ותקשורת שיווקית.
1,257 מילים (כ-4 עמ'), 0 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 68110
בחינת הנושא לפי הגישות השונות בתחום המוסר בעסקים.
4,359 מילים (כ-13.5 עמ'), 5 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 21458
סקירת שוק הדלק, בדיקה אמפירית לגורמי השינוי במחירי הנפט (כלכליים, בירוקרטיים), גישות כלכליות עולמיות להערכת מדיניות הנפט ועוד.
5,776 מילים (כ-18 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 21268
סקירת חברה, אסטרטגית השיווק, תמהיל השיווק, מדיניות פרסום, תמהיל מחיר, זכיינות, בדיקת אפשרויות להרחבת העסק הבדיקת הגורם האנושי.
7,726 מילים (כ-24 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68453
שליטתה של אופ"ק בשוק הנפט העולמי כמונופול, אירועים מכוננים שהשפיעו על מחיר הנפט, האירועים שקדמו להקמתה של אופ"ק וכן על תגובת העולם לאופן פועלו של אופ"ק.
7,293 מילים (כ-22.5 עמ'), 27 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 21174
בדיקה האם יש מתאם בין שרותי הרשות המקומית והבחירה במקום הישוב כולל סקירת שוק הדירות ובדיקה אמפירית.
2,456 מילים (כ-7.5 עמ'), 14 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 68035
עבודה זו מחשבת את מחיר ההון המשוקלל של החברה, תוך ניסיון לנטרל את השפעות המשבר הכלכלי האחרון.
2,655 מילים (כ-8 עמ'), 5 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 68820
תרגל הכולל שני חלקים: בחירת פרוייקט להשקעה בחברת GREEN ומחיר ההון בחברת Celtor plc.
2,206 מילים (כ-7 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100