היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 44
עבודה מס' 65099
בדיקת אחריותו של רואה החשבון כלפי מזמיני השירות: הנהלת החברה ובעלי המניות.
7,143 מילים (כ-22 עמ'), 10 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 69344
עבודה אמפירית הבודקת השפעות של שוק ההון הישראלי להחלפת רואה חשבון המבקר בחברות ציבוריות.
7,456 מילים (כ-23 עמ'), 30 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 21500
הכללים על פיהם אמור רו"ח לפעול, אי התלות שלו בחקיקה ובגורמים בעלי אינטרס והסיבות לכך תוך השוואה למקובל בעולם.
4,547 מילים (כ-14 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64427
כיצד ראוי שיתחלקו ההיבטים השונים של נאמנותו של רו"ח.
5,239 מילים (כ-16 עמ'), 18 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 50310
מקרה בו משרד רואה חשבון מעוניין לעסוק בביטוח דרך סוכן. העבודה מתארת את המו"מ בין משרד רואה החשבון לסוכן הביטוח על חלוקת הרווחים.
2,417 מילים (כ-7.5 עמ'), 4 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 62755
דוחות כספיים, שוק ההון ורואה החשבון וכן מודלים לחיזוי.
8,201 מילים (כ-25 עמ'), 15 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 62501
בחינת כדאיות השיווק של שרות זה בפלח השוק של משרדי עורכי דין, רואי חשבון וסוכני הביטוח.
12,890 מילים (כ-39.5 עמ'), 10 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 21384
סקירת המשבר תוך מתן דגש על התפקוד הכושל של מנהלי הבנקים, רואי החשבון, מבקר המדינה והמפקח על הבנקים.
8,482 מילים (כ-26 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66884
ניתוח שתי חוות הדעת של רואי החשבון בעזרת הדוחות הכספיים של חברת ורדינון טקסטיל בע"מ לשנים 2004-2007 ובדיקת רמת הנזילות של החברה לפי היחס שוטף, המהיר ולפי דו"ח תזרים מזומנים.
7,317 מילים (כ-22.5 עמ'), 4 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 44