היישום אינו מחובר לאינטרנט

חיזוי קשיים פיננסים בחברות ציבוריות

עבודה מס' 062755

מחיר: 459.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דוחות כספיים, שוק ההון ורואה החשבון וכן מודלים לחיזוי.

8,201 מילים ,15 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העינינים
מנהלים
מבוא
סקירת הספרות המיקצועית
מתודולוגיה
ניתוח תוצאות המחקר האמפירי
רשימה ביבליוגרפית
נספחים

שוק ההון מהווה מאפיין חשוב ואולי אף מרכזי בכל משק מפותח בעולם כולו. שינויים ותמורות
שחלות במשקים משתקפים ומשוקפים היטב בשוק ההון באמצעות מדדי מניות, דוחות כספיים
של חברות, התנהגות אנליסטים ובסופו של דבר באמצעות התנהגות הציבור בכלל (לאו דווקא
בסדר הזה). שוק ההון מושפע מגורמים רבים, הן מקומיים והן בינ"ל כדוגמת: בורסות לני"ע,
החברות העיסקיות המרכיבות את שוק ההון, ציבור המשקיעים, רואי החשבון של החברות,
הממשלה כמחוקקת שוק ההון הבינ"ל ועוד. אינטרס משותף לכל אותם גורמים בשוק ההון והוא
ששוק ההון ימלא את תפקידו העיקרי: "תיעול החיסכון במשק להשקעות יצרניות תוך הקצאה
נכונה של החיסכון להשקעות היצרניות המבטיחות ביותר". (שוק ההון וני"ע-פרופ' בן חורין).

מתוך אותם גורמים אשר משפיעים על שוק ההון ואשר נוטלים בו חלק משמעותי בחרנו להתמקד
בעבודתינו בשלושה גורמים אשר לדעתינו מהווים גורמים דומיננטים בשוק ההון וכן הם בעלי
קשרי גומלין חזקים ביניהם.שלושת גורמים אלה הם (להלן: "המשולש"):
החברות הנסחרות בשווקי ההון השונים.
ציבור המשקיעים על כל גווניו וסוגיו.
רואי החשבון המחווים דיעה ("המבקרים") על הדוחות הכספיים.

העבודה עוסקת בניתוח חברות ציבוריות אשר נקלעו לקשיים כספיים ולבסוף הגיעו למצב של
פשיטת רגל. העבודה מנתחת את יכולתם של מדדי החיזוי הקיימים (כ7 - מדדים) לחזות שנה-
שנתיים מראש פשיטת רגל של חברות ציבוריות. כמו כן נמדד בעבודה תיפקוד רואי החשבון של
הפירמות בבואם לחתום על חוות דעת על הדוחות הכספיים וכן כיצד משקף שוק ההון את ערך
המניה של אותן חברות אשר על פי המדדים שנבדקו הן בעיתיות מבחינה פיננסית.העבודה מנסה
למצוא קשר בין שלושת הגורמים (שוק ההון, רו"ח ודוחות החברות עצמן). העבודה נעזרת
ברשימת מקורות נרחבת וכן בניתוח של כ30 - חברות (כולל חברות ביקורת).

מקורות:

שכמורוב יוחנן, " חיזוי פשיטות רגל בחברות ציבוריות בישראל באמצעות יחסים פיננסיים ומודל ההפרדה" , רבעון לבנקאות, כ"ט 115 4.1991.
לשכת רואי חשבון בישראל, גילוי דעת מספר 58 בדבר מוסכמת ה"עסק-החי". אפריל ,1994.
ד"ר רן בר-ניב "חיזוי כשלון כלכלי ופיננסי בחברות בבעלות הציבור" ,1987 הרבעון לבנקאות.
גולדברג דוד, "העסק החי ומודלים לפשיטת רגל", בטאון רואה החשבון, מ"ג-6 (394) ,1995 ע"מ 767-763.
גוגנהיים דניאל, "רווחיות ואיתנות פיננסית של חברות תעשיתיות ומסלריות הנסחרות בבורסה בשנת 1992", בטאון רואה החשבון, מ"א (6) 382, 1992.
שוק ההון וניירות ערך, פרופ' בן חורין.
גוגנהיים דניאל, "תזרימי מזומנים ותחזית של פשיטות רגל בישראל", בטאון רואה החשבון, מ"ג (6) 394, 1995 .
אופק אלי ו-וורקר דניאל, "חיזוי קשיים פיננסים של חברות ציבוריות על פי נתונים חשבונאיים מותאמים ונומינליים", 1993, מכון יוסף קסירר למחקר וחשבונאות.
קובץ שערי מניות של החברות הנסחרות בבורסה בת"א ,הבורסה לני"ע ,ת"א.
קבוצת גיזה, " מודלים וטכניקות לחיזוי פשיטת רגל והערכת יכולת ההישרדות של חברות" , ינואר, 1996.
סולגניק אייל, " העסק החי- עיון מושגי נוסף", בטאון רואי החשבון, מ"ג ,6 (346), 1995 ע"מ 695-688.
Beaver,W.H.,Financial, Ratios as Predictors Of Failure, Journal Of Accounting Research (1966).
Tamary,M., Financial Ratios as Means of Forecasting Bankruptcy, Management International Rev, vol 4, 1996.
Altman,E., The Success of Business Failure Prediction Models: An International Survey., Journal of Banking&Finance, 6.1984.
Altman,E., Corporate Financial Distress: A complete guide to predicting, avoiding, and dealing with bankruptcy. (New York,John Wiely and Sons,1983).
Altman,E.I., ``Financial Ratios ,Discriminate Analysis and Prediction of Corporation Bankruptcy,Journal of Finance`` ,(9.1968).


תגים:

לחיזוי · מודלים · פשיטות · רגל

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חיזוי קשיים פיננסים בחברות ציבוריות", סמינריון אודות "חיזוי קשיים פיננסים בחברות ציבוריות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.