היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65896
ניתוח על פי מודלים והמלצה להקמת אתר אינטרנט.
5,055 מילים (כ-15.5 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61415
בחינת הנושא באמצעות שאלונים תוך שימוש במודל האסרטיביות ע"פ ד"ר יסעור.
6,979 מילים (כ-21.5 עמ'), 7 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 61373
הצגת התשתית המחשבתית של מודלים אלו אצל אפלטון ואצל הרמב"ם והשוואה בינהם.
7,355 מילים (כ-22.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61360
הרקע המשותף לדיווידסון ושפינוזה, המודל השלם של המוניזם האנומלי וחשיבותו של המודל בתחום הסבר יחסי גוף נפש ועל תרומתו החדשנית להסבר ההיסטורי.
3,218 מילים (כ-10 עמ'), 4 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61343
ייעוץ , 2001
מודלים למתן יעוץ, סוגי יועצים ועוד.
8,650 מילים (כ-26.5 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61443
הצעת מחקר לבניית מודל ל"התנהגות אזרחית בארגון" בקונטקסט התרבותי של המנהל הציבורי\עסקי הישראלי - משטרת ישראל.
6,867 מילים (כ-21 עמ'), 35 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61461
בדיקת ההשפעה ע"י תיאור מערכת היחסים כמודל משחק רב תקופתי.
3,167 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66032
הצגת מספר דילמות מוסריות בארגון, ובחינת דילמה לפי מודל להחלטות אתיות.
3,813 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 61479
בדיקת התאמתה של מערכת בחירות זו למודל הפלורליזם המקוטב.
4,062 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 253.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100