היישום אינו מחובר לאינטרנט

מודלים לחיזוי כשלון עסקי

עבודה מס' 061094

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: המודלים הקיימים לשם ניתוח וניבוי יכולת החברה להמשיך בתפקוד כעסק חי, וסקירה של מודל חדש שנעשה ע"י Taylor Shumway באוני' מישיגן .

8,199 מילים ,7 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

רבים הם המקרים בהיסטוריה החשבונאית והמציאות הכלכלית בארץ ובעולם, של עסקים אשר התמוטטו ופשטו רגל זמן קצר בלבד לאחר פרסום דוחותיהם הכספיים המבוקרים, זאת מבלי שבחוות דעתו של המבקר של אותם דוחות כספיים הופיעה התייחסות לבעיה או לאפשרות של בעיה.
דומה כי אין חולק על כך שבציבור הרחב עולות על הפרק, במקרים הנ"ל, שאלות נוקבות ביותר שמקורן בתמיהה היכן היה מבקר החשבונות ומדוע הוא לא הסב מראש את תשומת ליבם של קוראי הדוחות למאורעות שהתרחשו בעתיד הקרוב למתן חוות דעתו. הדבר מביא לפגיעה של אמון הציבור במבקר החשבונות הספציפי ובמקצוע ראיית החשבון בכלל.
בשנים האחרונות ניכרת מגמה לדרשו מרואי החשבון לשאת באחריות מקצועית במקרים בהם הגיעו חברת לחדלות פירעון כשרואה החשבון לא נתן לכך ביטוי בחוות דעתו. רו"ח, בבואו לחוות דעה על הדוחות הכספיים, מחויב להתחשב בכל הגורמים (פנימיים וחיצוניים) המשפיעים על סביבתה של הפירמה מעבר לניתוח המאזני-טכני.
ג"ד 58 של לשכת רואי החשבון (פורסם ב1994 -) בא לטפל בבעיה זו ע"י הנחיית רואה החשבון בדבר חובותיו בעת הביקורת לגבי נאותות הנחת "העסק החי" כבסיס להכנת הדוחות הכספיים.

בעבודה זו ,הבאנו נוסף על המודלים הקיימים לשם ניתוח וניבוי יכולת החברה להמשיך בתפקוד כעסק חי, סקירה על מודל חדש שנעשה ע"י Taylor Shumway באוני' מישיגן. מודל זה מוסיף מאפיין חדש של שוק המניות אשר לא נכלל כחלק מהמודלים המסורתיים (למרות הידע של המשקיעים על הקשר הקיים). על פי המודל דלעיל ניתן ללמוד מהתנהגות מניית החברה ביחס לשוק בו היא נסחרת, על האיתנות הפיננסית של החברה. לשם יכולת ניבוי אופטימלית יש לשלב בין נתוני החשבונאות (יחסים פיננסיים ) המקובלים ובין נתוני שוק המניות.

תוכן העניינים:
פרק א. מבוא
פרק ב. גילוי דעת 58 "העסק החי"
פרק ג. כלים לאבחנה מוקדמת של התמוטטות חברה
פרק ד. סקירת מודלים ויחסים פיננסיים לחיזוי פשיטת רגל
פרק ה. יישום המודלים הפיננסיים וניתוחם
פרק ו. סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

ד"ר יאיר אינגבר "ניתוח דוחות כספיים" (1994) המכון לפיריון העבודה.
פרופ' צבי טלמון - רו"ח, "ביקורת בעסקים שנקלעו לקשיים", "רואה חשבון" כרך ל"ד(1985)
גוגנהיים דניאל, "תזרים מזומנים ותחזית של פשיטת רגל בישראל, "רואה חשבון" כרך ל"ז(1988)

תגים:

החי · הנחת · העסק · כשלון · לחיזוי · מודלים · עסקי

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מודלים לחיזוי כשלון עסקי", סמינריון אודות "מודלים לחיזוי כשלון עסקי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.