היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 23
עבודה מס' 62182
הצגת שיטות החיזוי השונות באופן תאורטי והשימוש בהן במחסן אלקטרוניקה מדומה.
2,642 מילים (כ-8 עמ'), 0 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66293
סקירה תיאורטית ומבחן אמפירי לשיטת ניתוח הרב משתנים לחיזוי פשיטת רגל.
5,111 מילים (כ-15.5 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61725
עד כמה השיטה של מרכז ההערכה מאפשרת חיזוי הצלחה בעבודה בעתיד.
3,873 מילים (כ-12 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61364
חיזוי באמצעות ראיונות עם מומחים (שיטת .( Delphi
2,888 מילים (כ-9 עמ'), 3 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 62196
ריכוז הידע שנצבר בתחום חיזוי הכישלון העסקי.
6,730 מילים (כ-20.5 עמ'), 13 מקורות, 380.95 ₪
עבודה מס' 70494
בחינת הגורמים השונים לחיזוי רמת הכנסה שנתית בשימוש במערכות לומדות במתודולוגיית CRISP-DM
5,084 מילים (כ-15.5 עמ'), 10 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 64883
בחינת השפעת הפחת הרצוני על איכות תוצאות החיזוי של מודלים קיימים להיצע וביקוש כח אדם במערכת ההוראה.
7,963 מילים (כ-24.5 עמ'), 13 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 63244
היבטים תאורטים ואמפירים.
6,836 מילים (כ-21 עמ'), 14 מקורות, 478.95 ₪
עבודה מס' 62823
בחינת תחום הנגזרים בשוק ההון של ת"א.
6,444 מילים (כ-20 עמ'), 11 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 23