היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 23
עבודה מס' 62182
הצגת שיטות החיזוי השונות באופן תאורטי והשימוש בהן במחסן אלקטרוניקה מדומה.
2,642 מילים (כ-8 עמ'), 0 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61725
עד כמה השיטה של מרכז ההערכה מאפשרת חיזוי הצלחה בעבודה בעתיד.
3,873 מילים (כ-12 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 10120
האם חוות דעת של רו"ח הביאה לחיזוי מוקדם של העסק החי, אחריותו של הרו"ח, מדגם וניתוח חו"ד המבקר.
6,997 מילים (כ-21.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62196
ריכוז הידע שנצבר בתחום חיזוי הכישלון העסקי.
6,730 מילים (כ-20.5 עמ'), 13 מקורות, 380.95 ₪
עבודה מס' 70494
בחינת הגורמים השונים לחיזוי רמת הכנסה שנתית בשימוש במערכות לומדות במתודולוגיית CRISP-DM
5,084 מילים (כ-15.5 עמ'), 10 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 50730
אמידת מודלים לחיזוי פשיטת רגל תוך התייחסות ל-36 חברות ציבוריות שמניותהן נסחרות בבורסה.
4,135 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 62755
דוחות כספיים, שוק ההון ורואה החשבון וכן מודלים לחיזוי.
8,201 מילים (כ-25 עמ'), 15 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 63244
היבטים תאורטים ואמפירים.
6,836 מילים (כ-21 עמ'), 14 מקורות, 478.95 ₪
עבודה מס' 62823
בחינת תחום הנגזרים בשוק ההון של ת"א.
6,444 מילים (כ-20 עמ'), 11 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 23