היישום אינו מחובר לאינטרנט

הצורך בהקמת גוף מפקח על רואי חשבון בתאגידים ציבוריים - נייר עמדה

עבודה מס' 071092

מחיר: 134.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח משפטי והבעת עמדה משפטית לגבי הקמת גוף פיקוחי ובלתי תלוי על ראיית החשבון בתאגידים ציבוריים.

3,658 מילים ,13 מקורות ,2022

תקציר העבודה:

הגיעה השעה בישראל להקמת גוף בלתי תלוי על רואי החשבון המבקרים של תאגידים ציבוריים מדווחים שמטרתו לפקח, לאכוף ולשפר באופן שוטף את תהליך הביקורת של תאגידים אלה באמצעות התקנת תקנים וכללים בתחומי בקרת איכות ואי-תלות ואכיפתם על-ידו. הקמת גוף פיקוחי זה נעשית בהשראת גוף הפיקוח הסטטוטורי על רואי החשבון הקיים זה מכבר בארה"ב (בשמו המלא: Public Company Accounting Oversight Board, ולהלן בקיצור: "PCAOB"), אשר החליף את לשכת רואי החשבון כגוף שמפקח על עצמו (Self-Regulatory Organization). תאגיד פיקוח סטטוטורי עצמאי בישראל אמור לפעול גם הוא לפי המתכונת המקובלת במדינות מפותחות ושווקי הון בעולם. זאת, באמצעות שיפור איכות הדיווח בדו"חות הפיננסיים, עמידה בסטנדרטים בינלאומיים לביקורת חשבונאית ואי-תלות. גוף פיקוחי זה יסייע להגביר את אמון המשקיעים המקומיים והמשקיעים הזרים בעבודת הביקורת של רואי החשבון בכלל, וכן יעודד שיתופי פעולה בין גופים שונים, בכללם לשכת רואי החשבון, הרשות לניירות ערך ועוד.

סעיפי נייר העמדה:
מודל הפיקוח האמריקאי על רואי החשבון
חשיבות האמצעים ליישום המודל האמריקאי באופן עקרוני
מדוע הגוף הבלתי תלוי נחוץ בישראל ?
מאפיינים עקרוניים של הגוף הסטטוטורי המפקח ותפקידיו
גוף הפיקוח על רואי החשבון המבקרים יכול לגישתי לקדם מגוון פעולות ותהליכים
טיעוני נגד הקמת הגוף המפקח על רואי החשבון המבקרים ותגובתי עליהם

*הערת מערכת: העבודה אינה כוללת רשימה ביבליוגרפית נפרדת, מלבד מראי המקום המצוינים בהערות שוליים.

קטע מהעבודה:

מעצם היותו של שוק ההון האמריקאי אחד מהשווקים הגדולים בעולם ומן המורכבים שבהם, לא היה קיים עד לפני מספר שנים כל גוף עצמאי שפיקח על עבודת רואי החשבון עצמם בחברות הציבוריות וששימש כ"שומר סף של שומרי הסף" בשוק ההון. עיקר עבודת הפיקוח על רואי החשבון נעשתה מטעם לשכת רואי החשבון בארה"ב שפיקחה על עצמה בדרך של סקר עמיתים (פירמות רואי חשבון המבקרות אחת את הפעילות של השנייה). המצב השתנה לאחר חקיקת Sarbanes Oxley Act (SOX) שבעקבותיו הוקם ארגוןPCAOB - ארגון המהווה מועצת פיקוח נפרדת ועצמאית על רואי חשבון של חברות ציבוריות בארה"ב. ה-PCAOB הוא גוף המרכז בתוכו את אישור פעילותן ופעולתן של פירמות רואי חשבון בכל עבודת ביקורת שהן מבצעות לחברות הנסחרות בבורסה האמריקאית והוא הגוף הפועל באופן עצמאי כאמור לניסוח סטנדרטים לביקורת חשבונאית, כללי אי-תלות ונקיטה בפעולות אכיפה על רואי החשבון המבקרים.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הצורך בהקמת גוף מפקח על רואי חשבון בתאגידים ציבוריים - נייר עמדה", סמינריון אודות "הצורך בהקמת גוף מפקח על רואי חשבון בתאגידים ציבוריים - נייר עמדה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.