היישום אינו מחובר לאינטרנט

בדיקת ההבדלים בתפיסת השילוב בהוראה בין אנשי חינוך והוראה לבין אנשי מנהל

עבודה מס' 061971

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת ההבדלים בתפיסת השילוב בין אנשי חינוך והוראה (מורים), לבין אנשי מינהל (מנהלים ומפקחים) לאור הפעלת מרכזי תמיכה ישוביים ואזוריים (מתי"א).

43,427 מילים ,176 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
הקדמה
1. תפיסות יסוד וגישות למען הכללתם
של ילדים חריגים בחינוך הרגיל
1.1 שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל
1.1.1 סקירה היסטורית והבהרת מונחים
1.1.2 ביטויי שילוב - שילוב פיזי, שילוב הוראתי ושילוב חברתי
1.1.3 ההתפתחות במדינת ישראל לפני ואחרי חוק חינוך מיוחד 1988
1.1.4 המדיניות החינוכית בישראל לגבי תלמידים לקויי למידה
1.1.5 סיכום
1.2 תפיסות המורים בחינוך הרגיל את השילוב
1.2.1 תהליך השינוי של המורה
1.2.2 סיכום
1.3 תפיסת מפקחים ומנהלים
1.3.1 מנהיגות חינוכית ותפיסת תפקיד המנהל
1.3.2 הובלת שינוי חינוכי - המנהל כסוכן שינוי
1.3.3 סגנונות ניהול
1.3.4 תפיסת תפקיד מנהל בית הספר היסודי בארץ
1.3.5 סיכום
1.4 מודלים של שינוי בחינוך
1.4.1 תהליך שינוי - מאפיינים מקורות, התנגדות
1.4.2 הכנסת שינויים בבתי ספר
1.4.3 סיכום

2. השערות המחקר
2.1 השיטה
2.1.1 אוכלוסיית המחקר
2.1.2 ההיסטוריה של מערכת החינוך בישוב
2.1.3 ילדים עולים יוצאי אזור הקווקאז
2.1.4 ילדים עולי אתיופיה
2.1.5 הליך המחקר
2.1.6 תיאור הכלים הכמותיים ובנייתם
2.1.7 תיאור איסוף הנתונים האיכותיים
2.1.8 סיכום

3. ממצאים
3.1 התפלגות למגזרים
3.1.1 התפלגות תפקיד בבית הספר
3.1.2 התפלגות תואר אקדמאי
3.1.3 התפלגות הלומדים בקורס מנהלים
3.1.4 התפלגות אנשי צוות לפי השתלמות בחינוך מיוחד
3.1.5 התפלגות לפי סוג השתלמות
3.1.6 השוואה בין בתי ספר ממלכתיים לממלכתיים-דתיים
3.1.7 השוואה בין בתי ספר קטנים וגדולים
3.1.8 השוואה בין אנשי צוות שעברו קורס מנהלים לאנשים שלא עברו קורס זה
3.2 השוואה בין בעלי וותק בהוראה של עד 15 שנים לבעלי וותק גבוהה יותר
3.2.1 השוואה בין אנשי צוות שעברו השתלמות בתחום החינוך המיוחד, לאלה שלא עברו
השתלמות זו
3.3 בדיקת השערות המחקר
3.4 דיון
3.5 מסקנות
3.6 המלצות

ביבליוגרפיה
נספחים

בעבודה זו אני מבקשת לבדוק מדגם של עובדי חינוך והוראה ואת מקומם בתהליך שילוב תלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים בבית ספר רגיל. נקודת מוצא היא תפיסת דרישת משרד החינוך, התרבות והספורט, לשלב כדרישה לחולל שינויים בבית הספר. הבדיקה נעשתה באמצעות עיון מערכתי ומחקר אמפירי בתפקודו, הלכה למעשה, של המורים והמנהלים ביישום שילוב.
במחקר שלי נמצא שככל שעמדת בית הספר כלפי השילוב חיובית יותר, כך עמדת המורים מצדדת בשילוב חריגים. מנהלים מביעים עמדות חיוביות יותר כלפי שילוב מאשר מורים. מורים שהשתלמו בנושא השילוב הם בעלי תפיסה חיובית יותר מאשר כאלה שלא עברו השתלמויות. ככל שהתפיסה האקדמית של המורה גבוהה יותר ובכך הוא רואה את עיקר עבודתו, כך עמדתו תהיה פחות מצדדת בשילוב חריגים בכיתתו.
הרפורמה בחינוך הכרוכה בהפעלת שילובם של תלמידים חריגים בכיתות הרגילות בבתי ספר בישראל, מתבצעת בעקבות הנחיות פורמליות של משרד החינוך ואכיפה המלווה בהדרכה ובהנחיה שמבצע האגף לחינוך מיוחד במשרד. במצב עניינים זה, בו מיושם שינוי לא כתוצאה מצורך פנימי הצומח מתוך היומיום הבית-ספרי, אלא במענה לפעולת חקיקה, יש חשיבות רבה לבדוק את הביצוע של מנהל בית ספר בעניין.

תכנית השילוב, שהוחל בהפעלתה בשנת הלימודים 1996, מיועדת בעיקרה לעודד פיתוח של ראייה מערכתית יישובית של דרכי הטיפול בתלמידים שיש להם צרכים מיוחדים, לאפשר גיוון בדרכי הטיפול ולהגביר את האוטונומיה ואת האחריות של המחנך והצוות הבית-ספרי לקידומו של התלמיד.
מרכז התמיכה היישובי\האזורי (מתי"א) ליישום חוק החינוך המיוחד, משמש בין יתר תפקידיו כמסגרת ארגונית-מקצועית לאיגום שעות סל השילוב ביישוב או באזור שאותו משרת. איגום המשאבים במסגרת מתי"א מאפשר העשרה וגיוון של כוח ההוראה המתמחה בשיטות טיפול שונות בתחום החינוך המיוחד וגמישות מירבית בהתאמתו לצרכים המשתנים של התלמידים בכל מסגרת חינוכית.
תכנית השילוב כרוכה בתהליכי שינוי רבים המחייבים מעורבות פעילה וליווי צמוד של כל מערכת הפיקוח במחוזות ובמטה.'אגף החינוך המיוחד, המרכז את התכנית ברמת המטה בתיאום עם אגפי הגיל, עוקב אחר מהלך יישומה של התכנית כדי ללמוד את הבעיות הכרוכות ביישומה ולהפיק לקחים להמשך. (ראה נספחים)

שאלות המחקר הן:
ככל שעמדת בית הספר כלפי שילוב תהא חיובית יותר, כך תהיינה עמדות המורים בבית הספר כלפי חריגויות חיוביות יותר.
ככל שתפיסת המורה יותר אקדמית, כך עמדתו כלפי חריגים חיובית יותר.
מורים אשר עברו השתלמות בתחום החינוך המיוחד, יהיו בעלי תפיסה חיובית יותר כלפי שילוב, מאשר מורים חסרי ניסיון הוראה בכיתות הטרוגניות.
מנהלים יביעו עמדות חיוביות יותר כלפי שילוב מאשר מורים.

משתני המחקר הם:
1) עמדת בית הספר - משתנה בלתי תלוי.
עמדות המורים - משתנה תלוי.
2) תפיסת המורה - משתנה בלתי תלוי, כי הוא משפיע על העמדה
תפיסת המורה את השילוב - משתנה תלוי.
3) מחנכים שעברו השתלמות בתחום חינוך מיוחד - משתנה בלתי תלוי.
מחנכים שלא עברו השתלמות בחינוך מיוחד - משתנה בלתי תלוי.
4) תפיסת מנהלים.
תפיסת המורה.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בדיקת ההבדלים בתפיסת השילוב בהוראה בין אנשי חינוך והוראה לבין אנשי מנהל", סמינריון אודות "בדיקת ההבדלים בתפיסת השילוב בהוראה בין אנשי חינוך והוראה לבין אנשי מנהל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.