היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 90
עבודה מס' 65858
בחינת החקיקה הקיימת ומנגנונים אפשריים נוספים לשיפור מצבם של אנשים עם מוגבלות.
1,882 מילים (כ-6 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65867
בחינת החקיקה והמציאות בישראל בעניין זה.
17,885 מילים (כ-55 עמ'), 49 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 60993
בחינת הנושא באמצעות שני אלמנטים מרכזיים בתפקוד הממשלה - חקיקת חוקים והקצאה כספית לשירותים החברתיים מתוך תקציב המדינה.
5,160 מילים (כ-16 עמ'), 15 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 70131
כיצד באה לידי ביטוי ההגנה על העובד במסגרת חקיקת המגן ומהי מידת האפקטיביות של חקיקה זו, בפני זכויות היתר של המעביד, תוך בחינת החוק והפסיקה האקטיביסטית של בתי הדין לעבודה.
3,057 מילים (כ-9.5 עמ'), 20 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 61267
מקומו של חופש הפולחן במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ומשפט משווה למשפט אמריקאי.
2,997 מילים (כ-9 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66003
האם יש צורך בחקיקת חוק יסוד: זכויות חברתיות, הכוללת הסדר של הזכויות החברתיות שעניינן בעבודה.
10,956 מילים (כ-33.5 עמ'), 24 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 66138
האם תניות המגבילות את עיסוקו של עובד, על סיבותיהן השונות, ברות תחולה במשפטנו, בתקופה שלפני חקיקת חוק יסוד חופש העיסוק ולאחריו.
11,553 מילים (כ-35.5 עמ'), 46 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 61642
תפקידו של בית המשפט מול החוקים הקיימים ומול אילוצים פוליטיים, המהווים את יסודות החקיקה ומול ליקויים מינהליים במערכת.
11,890 מילים (כ-36.5 עמ'), 49 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 61637
התערבות המדינה וחקיקת המגן אל מול כוחות השוק.
4,990 מילים (כ-15.5 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 90